ČSN EN 201 (210720) Zrušená norma

Technické bezpečnostní požadavky na konstrukci a stavbu vstřikovacích strojů na plasty a pryž

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN 201:1985. Pro stanovení bezpečných vzdáleností platí v ČSFR ČSN 83 2040:1988. Pracovní ochrana. Ochranné kryty a ohrazení výrobních zařízení. Bezpečné vzdálenosti. Údaje z dodatku EN 201 lze použít pouze v těch případech, které ČSN 83 2040 neuvádí. Poznámka - v roce 1992 bude ČSN 83 2040 revidována na základě EN 294 Bezpečnost strojů a strojních zařízení. Distanční vzdálenosti k zabránění dosahu do nebezpečných míst. Tato evropská norma (EN 201) obsahuje požadavky na konstrukci a stavbu vstřikovacích strojů na plasty a pryž. Neplatí pro následující stroje: stroje, i nichž může být uzavírací jednotka uváděna do pohybu pouze svalovou silou, dále pro stroje pro reaktivní lití (RIM), pro stroje pro nástřik podešví, a konečně pro stroje s otočným stolem. Technické bezpečnostní požadavky na konstrukci a stavbu pomocných zařízení nejsou touto normou stanoveny. Norma definuje řadu důležitých technických pojmů, a to: Vstřikovací stroj: Stroj, kterým lze přetržitě zhotovovat výstřiky. Přitom je tryskou vstřikována plastikovaná hmota do dutiny formy, která výstřiku dává tvar.
Poznámka: Výstřiky mohou být zhotovovány z termoplastů reaktoplastů nebo elastomerů. Vstřikovací stroje sestávají v podstatě z uzavíracích jednotek, vstřikovacích jednotek, pohonů a ovládání. Bezpečná vzdálenost: je nejmenší vzdálenost, potřebná k zamezení přístupu k nebezpečnému pohybu. (Podrobněji o tom viz dodatek A, který obsahuje soubor bezpečných vzdáleností při dosahování do výšky, pod i nad, dosahování okolo a konečně zasahování a podávání podélnými otvory s rovnoběžnými hranami.) Nebezpečný pohyb: je pohyb částí stroje, který může způsobit zranění. Dále norma v kapitole "Rizika a základní nebezpečné prostory" stanoví: Při konstrukci a stavbě vstřikovacích strojů je třeba vhodnými opatřeními chránit obsluhu nebo osoby, zdržující se v blízkosti, před ohrožením zejména: a) pohybem částí uzavírací jednotky, b) pohybem vstřikovací jednotky, c) elektrickým proudem, d) horkými částmi strojů a horkou plastikovanou hmotou. Norma dále stanoví, že základními nebezpečnými prostory jsou: 1) prostor formy, 2) prostor pohyblivé vstřikovací jednotky, zejména prostor trysky, 3) prostor uzavírací jednotky, 4) prostor plnicího otvoru, 5) prostor tahačů jader a vyhazovačů (pokud se vyskytují) 6) prostor topných článků plastikačního válce, 7) prostor otvoru pro odvod výlisků. Norma dále obsahuje požadavky na 14 oblastí, z nichž nejpodrobněji jsou normalizovány požadavky na ochranné kryty, na bezpečnostní zařízení pohyblivých ochranných krytů, na speciální ochranné kryty (např. prostoru formy, prostoru trysky apod.) ČSN EN 201 (21 0720) byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 21 0720 z 12.9.1988.

Označení ČSN EN 201 (210720)
Katalogové číslo 25473
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963254739
Norma byla zrušena k 1. 12. 1998
a nahrazena ČSN EN 201 (691700)