ČSN ISO 1996-1 (011621) Zrušená norma

Akustika. Popis a měření hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je prvním z řady dokumentů, nahrazujících Doporučení ISO R 1996, Akustika - Hodnocení hluku ve vztahu k reakcím obyvatelstva. Nynější seznam částí ISO 1996 je tento: Část 1 : Základní veličiny a postupy. Část 2 : Získávání údajů souvisejících s využitím území. Část 3 : Použití při stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku. Rozsáhlý výzkum, zabývající se způsoby, jimiž jsou lidé postihováni hlukem z jednotlivých zdrojů, jakými jsou železniční nebo silniční vozidla, letadla, průmyslové závody, vedl k různosti měřítek pro hodnocení hluku z různých zdrojů, z nichž mnohá jsou všeobecně používaná. Změna z jednoho měřítka na jiné je často doprovázená závažnou nejistotou. Tato část ISO 1996 definuje základní veličiny, které mají být používané pro popis hluku v mimopracovním prostředí a popisuje základní postupy pro jejich stanovení. V normě je definována řada důležitých pojmů.

Označení ČSN ISO 1996-1 (011621)
Katalogové číslo 24081
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963240817
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN ISO 1996-1 (011621)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1996-2 (011621)
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku