ČSN 44 6251 (446251) Zrušená norma

Větrání dolů. Ohebné lutny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro důlní ohebné lutny. Stanovuje fyzikálně mechanické a požárně technické vlastnosti, zkušební metody, podmínky montáže a dodávání. Norma v čl.2.1.2 výslovně stanoví: "Materiály nesmí ohrožovat zdraví pracovníků (např. účinkem na dýchací orgány, dráždivost očí, kůže, sliznice apod.)." Dále pak v čl.2.2.7 stanoví: "Lutny určené k použití v plynujících dolech musí být elektrostaticky vodivé, jejich elektrostatický svod nesmí být větší než 1.106 ohmů. Každá taková lutna musí být označena podle čl.3.8 ČSN 33 2033:91." Konečně v čl.3.5 Uvádí: "Snížená hořlavost se zkouší podle ČSN 64 0756, ČSN 80 0824 a metodami stanovenými příslušným kontrolním orgánem." V normě jsou posléze obsaženy i požadavky na montáž, objednávání, balení a skladování. ČSN 44 6251 byla vydána v prosinci 1992. Nahradila ČSN 44 6251 z 16.9.1983.

Označení ČSN 44 6251 (446251)
Katalogové číslo 28479
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963284798
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 62 51
  • ČSN 446251
  • ČSN 44 62 51 : 1992
  • ČSN 446251:1992
  • ČSN 44 6251:1992