ICS 73.100.20 - Zařízení pro větrání, klimatizaci a osvětlení dolů

ČSN 12 2013 (122013) - září 1986

Ventilátory axiální pro separátní větrání v dolech. Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - červen 2013 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

230 Kč

ČSN 36 0050-1 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN 36 0050-2 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi

125 Kč

ČSN 36 0050-3 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba

125 Kč

ČSN EN 14983 (443010) - říjen 2007

Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

350 Kč

ČSN EN 14591-1 (446440) - květen 2005

Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech - Ochranné systémy - Část 1: Větrní objekty odolné výbuchovému tlaku do 2 barů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.06t

250 Kč