ČSN ISO 1996-2 (011621) Zrušená norma

Akustika. Popis a měření hluku prostředí. Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ISO 1996 obsahuje tyto tři části: Část 1: Základní veličiny a postupy. Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území. Část 3: Použití při stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku. Tato část ISO 1996 popisuje metody pro získávání údajů, které získáním deskriptorů umožní
a) jednotným způsobem popis hluku prostředí v specifikované oblasti území;
b) slučitelnost posouzení jakéhokoliv skutečného či plánovaného využití území vzhledem k existujícímu nebo předvídanému hluku.
Podobně jako část 1 téže normy obsahuje i tato řadu definic,
např.: 4.3 Dlouhodobá průměrná hladina zvuku, 4.4 Dlouhodobá průměrná hodnotící hladina
Norma dále obsahuje postup při stanovení dlouhodobé průměrné hladiny zvuku a dlouhodobé průměrné hodnotící hladiny, dále hlukové zóny a presentaci výsledků a konečně zaznamenávané informace. ČSN ISO 1996-2 (01 1621) byla vydána v prosinci 1992.

Označení ČSN ISO 1996-2 (011621)
Katalogové číslo 24082
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963240824
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN ISO 1996-2 (011621)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1996-1 (011621)
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení