ČSN IEC 605-4 (010644) Zrušená norma

Zkoušky bezporuchovosti zařízení. Část 4: Postupy pro stanovení bodových odhadů a konfidenčních mezí z určovacích zkoušek bezporuchovosti zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 605-4:1986 včetně změny 1:1989. V této normě jsou uvedeny doporučené numerické a grafické metody pro stanovení bodových odhadů a konfidenčních mezí ukazatelů bezporuchovosti pomocí určovacích zkoušek bezporuchovosti zařízení (viz čl. 6 a 7.4 IEC 605-1 - Zkoušky bezporuchovosti zařízení, část 1: Všeobecné požadavky). ČSN IEC 605-4 (01 0644) byla vydána v prosinci 1992.

Označení ČSN IEC 605-4 (010644)
Katalogové číslo 24054
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963240541
Norma byla zrušena k 1. 9. 2002
a nahrazena ČSN IEC 60605-4 (010644)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 605-2 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

ČSN IEC 60605-4 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

ČSN IEC 60605-6 (010644)
Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch