ČSN 03 8900-2-1 (038900) Zrušená norma

Podmínky vyskytující se v přírodě. Část 2-1: Teplota a vlhkost vzduchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN 03 8900-2-1 (038900)
Katalogové číslo 28885
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963288857
Norma byla zrušena k 1. 12. 1995
a nahrazena ČSN IEC 721-2-1 (038900)
Tato norma nahradila ČSN 03 8206 (038206) z prosince 1978

Další příbuzné normy

ČSN 03 8900-4-0 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-0: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Úvod

ČSN 03 8900-4-1 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování

ČSN 03 8900-4-2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava

ČSN 03 8900-4-3 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-3: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN 03 8900-4-4 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN 03 8900-4-5 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel

ČSN 03 8900-4-6 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí

ČSN 03 8900-4-7 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 038900-2-1
  • ČSN 03 89 00-2-1