ČSN ISO 9004-2 (010324) Zrušená norma

Řízení jakosti a prvky systému jakosti. Část 2: Směrnice pro služby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9004-2:1991. ISO 9004 sestává z následujích částí pod všeobecným názvem "Řízení jakosti a prvky systému jakosti": Část 2: Směrnice pro služby, Část 3: Směrnice pro materiál k zajištění služeb, Část 4: Směrnice pro řízení zlepšování jakosti, Část 5: Směrnice pro plány jakosti, Část 6: Pokyny pro zabezpečování jakosti při managementu projektu, Část 7: Směrnice pro management konfigurace. Část 1 bude revizí ISO 9004:1987. Části 3 až 6 se připravují. Tato druhá část ISO 9004 poskytuje návod na vytváření a zavádění systému jakosti v organizaci. Norma je založena na obecně použitelných zásadách interního řízení jakosti popsaného v ISO 9004:1987 a poskytuje vyčerpávající přehled systému jakosti zvláště pro služby. Tato část ISO 9004 se může používat v souvislosti s vytvářením systému jakosti pro nově nabízené nebo modifikované služby. Může se rovněž použít přímo při zavádění systému jakosti pro již existující služby. Systém jakosti zahrnuje všechny procesy potřebné pro zajišťování efektivní služby, od marketingu až po poskytnutí služby a zahrnuje také analýzu služby poskytované zákazníkům. Za pozornost stojí definice v čl.3.1 Organizace: podnik, sdružení, firma, společnost nebo asociace, nebo jejich část, buď registrovaná nebo neregistrovaná, veřejná nebo soukromá, která má svoje vlastní poslání (funkce) a administrativu. Norma - jak je to u těchto norem obvyklé - obsahuje vedle českého i paralelní text anglický. ČSN ISO 9004-2 (01 0324) byla vydána v prosinci 1992.

Označení ČSN ISO 9004-2 (010324)
Katalogové číslo 24039
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963240398
Změny a opravy Z1 1.96t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu