ČSN IEC 706-3 (010661) Zrušená norma

Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 3: Oddíl 6 a 7: Ověřování a sběr, analýza a prezentace údajů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 706-3:1987. Tento oddíl popisuje různé aspekty ověřování potřebné k tomu, aby se zjistilo, že jsou splněny zadané podmínky udržovatelnosti (viz ČSN IEC 706-1, Oddíl 2) a uvádí vhodné postupy a zkušební metody. Zatímco by ověřování udržovatelnosti jako takové mělo být povinnou částí programu udržovatelnosti, každý jednotlivý případ vyžaduje, aby byly pečlivě voleny vhodné metody s cílem zajistit celkovou efektivnost nákladů.

Označení ČSN IEC 706-3 (010661)
Katalogové číslo 24060
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963240602
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN EN 60706-3 (010661)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60706-2 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

ČSN EN 60706-3 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

ČSN EN 60706-5 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení