ČSN (normy i změny) z listopadu 1992

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 3516/změna Z1 (023516) - listopad 1992

Kloubová ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem

32 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 3006 (063006) - listopad 1992

Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

125 Kč

07 Kotle

ČSN 07 7401 (077401) - listopad 1992

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 6602/změna Z1 (136602) - listopad 1992

Požární hydranty. Technické předpisy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

21 Tvářecí stroje

ČSN ISO 6898 (210621) - listopad 1992

Mechanické lisy s vyložením. Hlavní parametry a rozměry

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0016 (220016) - listopad 1992

Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie

230 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1215 (241215) - listopad 1992

Upínacie náradie. Držiaky nástrčných výstružníkov a výhrubníkov s upínacím kužeľom 1:30 a s pevným unášačom

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9105 (269105) - listopad 1992

Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu

125 Kč

ČSN 26 9122 (269122) - listopad 1992

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, Z1 8.98t

157 Kč

ČSN 26 9123 (269123) - listopad 1992

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN 26 9127 (269127) - listopad 1992

Palety pro manipulaci regálovými zakladači s automatickým řízením

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 7363 (270008) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

222 Kč

ČSN ISO 4301-1 (270020) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN ISO 4308-2 (270051) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN ISO 8087 (271822) - listopad 1992

Zdvihací zařízení. Velikosti bubnů a kladek. Mobilní jeřáby

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 3502 (303502) - listopad 1992

Silniční vozidla. Díly hydraulických brzd. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, opr. 4.96, Z1 4.96t

222 Kč

ČSN ISO 6695 (309435) - listopad 1992

Jízdní kola. Montážní podskupiny. Spojení kliky a hřídele středového složení se čtyřhranem

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 102 (316285) - listopad 1992

Letadla. Otvory pro spádové plnění

65 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3051 (333051) - listopad 1992

Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9220/změna Z1 (389220) - listopad 1992

Pěnové hasicí zařízení nadzemních skladovacích nádrží. Technické předpisy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5045 (395045) - listopad 1992

Pistolové a revolverové hlavně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 39 5060 (395060) - listopad 1992

Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla uzamykacích vůlí ručních palných zbraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, Z1 8.97t

222 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 4741 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení fosforu molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodou

190 Kč

ČSN ISO 4742 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou gravimetrickou

65 Kč

ČSN ISO 4743 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou titrační

125 Kč

ČSN ISO 4748 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení železa titračně s Na2EDTA

190 Kč

ČSN ISO 4751 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení cínu metodou spektrofotometrickou

190 Kč

ČSN ISO 5959 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení bismutu metodou spektrofotometrickou s diethyldithiokarbamanem

125 Kč

ČSN ISO 5960 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení kadmia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6437 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení chromu metodou titrační

190 Kč

ČSN ISO 7266 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení síry spalovací-titrační metodou

125 Kč

ČSN ISO 1118 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou spektrofotometrickou s kyselinou chromotropovou

190 Kč

ČSN ISO 1784 (420672) - listopad 1992

Slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou titrační s EDTA

125 Kč

ČSN ISO 2297 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou komplexometrickou

125 Kč

ČSN ISO 2637 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN ISO 3256 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 3978 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou spektrofotometrickou s difenylkarbazidem po extrakci

125 Kč

ČSN ISO 3979 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení niklu metodou spektrofotometrickou s použitím dimethylglyoximu

125 Kč

ČSN ISO 3980 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 3981 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení niklu metodou atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 4192 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení olova metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 4193 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 5194 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6827 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení titanu metodou fotometrickou s diantipyrylmethanem

125 Kč

ČSN ISO 793 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení železa metodou fotometrickou s orthofenanthrolinem

125 Kč

ČSN ISO 795 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou fotometrickou s oxalyldihydrazidem

125 Kč

ČSN ISO 796 (420672) - listopad 1992

Slitiny hliníku. Stanovení mědi metodou elektrolytickou

125 Kč

ČSN ISO 797 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou gravimetrickou

125 Kč

ČSN ISO 808 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení křemíku metodou spektrofotometrickou po redukci komplexu molybdátokřemičitého

125 Kč

ČSN ISO 886 (420672) - listopad 1992

Hliník a slitiny hliníku. Stanovení manganu metodou fotometrickou (Obsah manganu od 0,005% do 1,5%)

125 Kč

ČSN 42 5811 (425811) - listopad 1992

Dna plochá. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 5815 (425815) - listopad 1992

Dna hluboce klenutá. Rozměry

65 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 4298 (441575) - listopad 1992

Manganové rudy a koncentráty. Stanovení manganu. Potenciometrická metoda

125 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 5680 (471551) - listopad 1992

Zařízení pro zpracování půdy. Slupice a oboustranné radličky pro kypřiče. Základní a připojovací rozměry

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-25 (690010) - listopad 1992

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25: Vysokotlaké nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1210/změna Z1 (721210) - listopad 1992

Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit

32 Kč

ČSN 72 1213/změna Z2 (721213) - listopad 1992

Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky

32 Kč

ČSN 72 1216/změna Z1 (721216) - listopad 1992

Vápenec, dolomit. Chemický rozbor

32 Kč

ČSN 72 1217 (721217) - listopad 1992

Vápenec, dolomit. Jakost

125 Kč

ČSN 72 1218/změna Z1 (721218) - listopad 1992

Vápenec. Kusovitost. Dolomit

32 Kč

ČSN 72 1220/změna Z1 (721220) - listopad 1992

Mleté vápence a dolomity

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2400/změna Z4 (732400) - listopad 1992

Provádění a kontrola betonových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0706 (800706) - listopad 1992

Zjišťování hmotné nestejnoměrnosti pramenů, přástů a nití

125 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 477 (812103) - listopad 1992

Textilní stroje a příslušenství. Křížem soukací stroje. Slovník

190 Kč