ČSN 34 2613 (342613) Zrušená norma

Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy na základě jeho požadavku. Kapitola 8 této normy je podle § 3 téhož zákona závazná v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma stanoví základní technické požadavky na elektrické kolejové obvody používané na železnicích (na celostátních dráhách, v částech vleček s přípojným provozem ČSD, na metru, předměstských dráhách apod.). Tato norma se nevztahuje na důlní dráhy bez přípojného provozu ČSD. Norma stanoví vnější podmínky činnosti kolejových obvodů včetně specifikace parametrů a vlastností zařízení jiných odvětví železniční dopravy, požadavky na výzkum, vývoj, ověřování, montáž a provoz kolejových obvodů. Je normalizováno třídění kolejových obvodů, jejich bezpečnostní kategorizace, vnější podmínky činnosti, požadavky na jejich provedení, navrhování a provádění. ČSN 34 2613 byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ON 34 2615 z 19.9.1977 v plném rozsahu. Tato oborová norma, včetně jejich změn, pozbývá platnosti dnem vyhlášení účinnosti nové normy ČSN 34 2613.

Označení ČSN 34 2613 (342613)
Katalogové číslo 23399
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963233994
Norma byla zrušena k 1. 11. 1998
a nahrazena ČSN 34 2613 (342613)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 26 13
  • ČSN 342613
  • ČSN 34 26 13 : 1992
  • ČSN 342613:1992
  • ČSN 34 2613:1992