ČSN EN ISO 8041 (364806) Zrušená norma

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje

ČSN EN ISO 8041 Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 8041 stanovuje provozní specifikace a tolerance pro přístroje konstruované k měření hodnot vibrací pro účely posouzení vibrací působících na člověka. Obsahuje požadavky na typovou zkoušku, periodické ověření a kontroly in- situ a specifikace vibračních kalibrátorů pro kontroly in-situ.
Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání mezinárodní normy (ISO 8041:1990), které bylo technicky revidováno a zahrnuje jeho změnu ISO 8041:1990/Amd. 1:1999 a technickou opravu ISO 8041:1990/Cor.1:1993.
Důvody pro hlavní změny obsažené v tomto vydání jsou následující:
- zlepšení specifikací k přístrojům pro měření vibrací působících na člověka;
- zapracování specifikací zavedených v roce 1999 změnou ISO 8041:1990 do jediného dokumentu, přičemž tyto specifikace byly samy o sobě vynuceny zavedením nových frekvenčních vážení v ISO 2631-1:1997;
- uznání změn ve specifikaci frekvenčního vážení zavedených v ISO 5349-1:2001, která umožňuje, aby frekvence mimo třetinooktávová pásma od 6,3 Hz do 1 250 Hz byly vyloučeny z výpočtu váženého zrychlení (toho je dosaženo změnou frekvencí, na kterých je tolerance rozšířena na - 100 %, přičemž tyto frekvence jsou dány dolní mezí třetinootávového pásma 6,3 Hz a horní mezí třetinooktávového pásma 1 250 Hz);
- zavedení tolerancí k nejistotám při zkoušení shody přístrojů na měření vibrací působících na člověka;
- zavedení hierarchie požadavků na zkoušení (typová zkouška, periodické ověření a kontrola in-situ) se zkouškami stanovenými v souladu s potřebami této hierarchie;
- uznání potřeb specifikace a zkoušení takových nových parametrů, jako je maximální hodnota přechodových vibrací (MTVV) a kvartová hodnota dávky vibrací (VDV);
- uznání potřeby zkoušení přístrojů pro měření ve více směrech a zkoušení kombinovaných výsledků z těchto vstupů ve více osách;
- zavedení informativních zkoušek metod připevnění snímačů.

Označení ČSN EN ISO 8041 (364806)
Katalogové číslo 74725
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 12. 2005
Datum účinnosti 1. 1. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran formátu A4
EAN kód 8590963747255
Změny a opravy Oprava 1 6.09t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 8041-1 (011403)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8041 (364806) z listopadu 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)