ČSN ISO 4538 (038133) Zrušená norma

Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA)

ČSN ISO 4538 Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4538:1978. Národní příloha NA této normy je podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Norma stanoví přístroj a postup pro zjištění odolnosti kovových povrchů proti korozi a černání v atmosféře obsahující těkavé sulfidy. Při stanovení se postupuje v souladu se specifikacemi na příslušný povlak nebo výrobek. Podstata zkoušky: Zkušební vzorky se vystaví působení par thioacetamidu v prostředí o relativní vlhkosti 75 %, která se udržuje pomocí nasyceného roztoku octanu sodného. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Dále jsou normalizována činidla, a podle č.4.1 thioacetamid. U tohoto článku je následující text: "Upozornění: Thioacetamid je karcinogenní. Je zapotřebí zabránit jakémukoli jeho kontaktu s lidskou pokožkou." Podobně se na nebezpečí upozorňuje i v Národní příloze NA (normativní), která je - jak patrno - závazná podle požadavku MZ ČR. Její text zní: "Bezpečnost a ochrana zdraví. Thioacetamid je látka, která může způsobit těžké poškození jater a nelze ani vyloučit karcinogenní působení. Při zkoušce thioacetamidem se proto musí dodržovat zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích podle ČSN 01 8003, zejména je nutné zabránit styku této látky s pokožkou a vdechování prachu a par." ČSN ISO 4538 (03 8133) byla vydána v listopadu 1992.

Označení ČSN ISO 4538 (038133)
Katalogové číslo 24494
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963244945
Změny a opravy Z1 10.95t, Z2 6.96t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)