ČSN ISO 354 (730535) Zrušená norma

Akustika. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 354:1985. Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření činitele zvukové pohltivosti akustických materiálů používaných pro obklady stěn a stropu, nebo ekvivalentní pohltivosti jednotlivých předmětů jako nábytku, osob nebo prostorových pohlcovačů v dozvukové místnosti. Není vhodná pro měření pohlcování zvuku netlumenými rezonátory. Výsledky měření se používají pro vzájemné porovnávání a pro výpočty akustických úprav prostorové akustiky a snižování hluku. V kapitole "Definice" je objasněna řada pojmů, zejména: Doba dozvuku: Doba T v sekundách za kterou při dozvuku poklesne hladina akustického tlaku o 60 dB. Poznámka - Tato definice předpokládá, že závislost mezi hladinou akustického tlaku a časem je lineární a že hladina hluku pozadí je dostatečně nízká. Ekvivalentní pohltivá plocha zkušebního vzorku: Rozdíl mezi ekvivalentní pohltivou plochou místnosti se vzorkem a bez vzorku. Je vyjádřena v m2 a označena A. Činitel zvukové pohltivosti: Změna ekvivalentní pohltivé plochy vyvolaná vložením vzorku do místnosti dělená plochou vzorku. Je definován jen pro rovinné vzorky a označuje se aS. Poznámka - Činitel musí být označen indexem S, čímž se zabrání záměně s činitelem zvukové pohltivosti definovaným jako poměr neodražené energie k energii dopadající, když dopadá rovinná vlna na rovinnou plochu pod určitým úhlem dopadu. Tento činitel je vždy menší než jedna a může být vyjádřen v procentech. Naproti tomu činitel zvukové pohltivosti získaný z měření doby dozvuku může např. vlivem ohybového jevu být větší než jedna a proto nemůže být udán v procentech. Podstata normalizované metody spočívá ve stanovení kmitočtových charakteristik dob dozvuku místnosti bez vzorku a se vzorkem a v následném stanovení ekvivalentních pohltivých ploch A vzorku. U rovinných vzorků se stanoví činitel zvukové pohltivosti as dělením A plochou vzorku S. U sestavy stejných prvků lze stanovit i ekvivalentní zvukovou pohltivost jednoho kusu vydělením A jejich počtem. Podrobněji jsou normalizovány požadavky na uspořádání měření, na postup při měření, na zpracování výsledků měření a na zprávu o měření. ČSN ISO 354 (73 0535) byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 73 0535 z 19.5.1981.

Označení ČSN ISO 354 (730535)
Katalogové číslo 31041
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963310411
Změny a opravy Z1 10.95t, Amd.1 12.98t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 354 (730535)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)