ČSN 35 9704 (359704) Zrušená norma

Ruční nářadí pro práce pod napětím do 1000 V pro střídavý a do 1500 V pro stejnosměrný proud. Základní bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje IEC 900:1987. Články 3.1, 3.2.1.1, 3.2.2 a 3.2.6 této normy jsou podle, § 3 Zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu pravomoci Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro izolované a izolační ruční nářadí používané pro práce pod napětím nebo práce v blízkosti nekrytých živých částí s jmenovitým napětím do 1000 V pro střídavý a do 1500 V pro stejnosměrný proud. Tato norma neplatí pro: ruční nářadí napájené vnějším zdrojem a pro izolační tyče a nástavce používané pro práci pod napětím (PPN) na vzdálenost. Izolované a izolační ruční nářadí by mělo splňovat požadavky norem ISO pro ruční nářadí s obdobnou funkcí. Mechanické vlastnosti pracovních částí musí být dodrženy i po nanesení izolační vrstvy. Izolační ruční nářadí konstruované speciálně pro práce pod napětím nebo práce v blízkosti živých částí s různými potenciály (rozvaděče, práce na kabelech apod.) musí mít takové mechanické vlastnosti, aby při běžném používání nedošlo k jeho poškození, a tím k úrazu elektrickým proudem. Toto nářadí se nejčastěji používá k přidržování, přemísťování nebo k přestřižení vodičů malého průřezu. Izolační materiál se volí podle elektrického, mechanického, tepelného případně jiného namáhání, kterému může být nářadí vystaveno v průběhu používání. Izolační materiál musí současně vyhovovat základním zkouškám vlivu vnějších činitelů prostředí a zkoušce odolnosti proti šíření plamene. Zezávazněné články se týkají jak právě citovaných všeobecných požadavků (čl.3.1), tak doplňkových požadavků na šroubováky a klíče (čl.3.2.1.1.) a na kombinované a štípací kleště a kleště na drát (čl.3.2.2) a konečně požadavku, "je-li nářadí složeno z více dílů, které je nutno před použitím sestavit, musí mít návod k použití, upřesňující způsob sestavení" (čl.3.2.6). Velmi podrobná norma dále rozvádí požadavky na tato nářadí a stanoví různé typové, kusové i přejímací zkoušky. Mnohé požadavky i zkoušky jsou doplněny nákresy. ČSN 35 9704 byla vydána v listopadu 1992.

Označení ČSN 35 9704 (359704)
Katalogové číslo 23910
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963239101
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN 60900 (359704)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 97 04
  • ČSN 359704
  • ČSN 35 97 04 : 1992
  • ČSN 359704:1992
  • ČSN 35 9704:1992