ČSN EN 50020 (330380) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost "i"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50020:1977 a její změnu 1:1979, změnu 2:1985, změnu 3:1990, změnu 4:1990 a změnu 5:1990. Obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení jiskrově bezpečných zařízení - typu ochrany proti výbuchu "i", které jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ve všeobecné části není definován pojem "jiskrová bezpečnost", ale pouze (čl.2.1) Jiskrově bezpečný obvod: je obvod, který za předpokládaných zkušebních podmínek podle této normy ( zahrnujících normální provozní stav a určené poruchové podmínky) nevytváří jiskry ani tepelné účinky, které by byly schopny způsobit vznícení výbušné plynné atmosféry. Norma dále doplňuje kmenovou ČSN EN 50014, a obsahuje vedle definic i konstrukční požadavky, požadavky na součástky, na nichž závisí jiskrová bezpečnost požadavky na bezporuchové součástky, na ochranné diodové bariéry, zkoušení a označování. ČSN EN 50020 (33 0380) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 33 0380 z 22.11.1983.

Označení ČSN EN 50020 (330380)
Katalogové číslo 23342
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963233420
Změny a opravy Z1 3.03t
Norma byla zrušena k 30. 6. 2003
a nahrazena ČSN EN 50020 ed. 3 (330380)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)