ČSN ISO 7441 (038112) Zrušená norma

Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškách

ČSN ISO 7441 Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškách
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7441:1984. Stanoví metody zkoušek kontaktní koroze kovů a slitin, jakož i kovů a slitin s kovovými a nekovovými anorganickými povlaky, při korozních zkouškách v atmosférických podmínkách. Zkoušky jsou určeny ke stanovení rozsahu a druhu korozního napadení vznikajícího v přirozených atmosférických podmínkách a vyvolaného kontaktem s různými kovy (kovy s povlaky). Dále jsou určeny k vyhodnocení účinnosti ochrany proti kontaktní korozi. Postup zkoušky: Zkušební vzorky a referenční vzorky se umístí na volné atmosféře (buď v žaluziové budce, nebo pod přístřeškem). Vzorky se umístí pod úhlem 45°, připouští se i úhel sklonu 30° nebo 90°. Doba trvání zkoušky obvykle není kratší než 2 roky. ČSN ISO 7441 (03 8112 ) byla vydána v listopadu 1992.

Označení ČSN ISO 7441 (038112)
Katalogové číslo 24493
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963244938
Změny a opravy Z1 10.95t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 7441 (038112)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)