ČSN EN 15024-2 (420623) Zrušená norma

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN EN 15024-2 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část této evropské normy stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu zinku v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků.
Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní podíl zinku mezi 0,000 5 % a 6,0 %.

Označení ČSN EN 15024-2 (420623)
Katalogové číslo 78421
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2007
Datum účinnosti 1. 5. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963784212
Norma byla zrušena k 1. 10. 2018
a nahrazena ČSN EN 15024-2 (420623)
Tato norma nahradila ČSN ISO 4740 (420623) z listopadu 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)