ČSN 27 3705 (273705) Zrušená norma

Lyžiarske vleky. Projektovanie, konštruovanie, skúšanie a prevádzka

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje Technická doporučení pro výstavbu a provoz lyžařských vleků mezinárodní organizace pro lanové dráhy OITAF z dubna 1991 a Směrnice pro koncesi, zřizování a provoz lyžařských vleků č. EB 60708/49-II/31-1982 Rakouské republiky. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce v částech 1.2, 1.3, 2 až 10 včetně a v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce v článcích 2.2.1, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.8, 4.5.7, 5.5, 5.9, 6.11, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2 a 9.1.3 na základě jejich požadavků. Norma platí pro projektování, konstruování, zkoušení a provoz lyžařských vleků. Poměrně rozsáhlá technická norma obsahuje vedle všeobecných technických požadavků požadavky na lana, stanice, konstrukční zařízení na trati, vlečná zařízení, dorozumívací a signalizační zařízení a konečně požadavky na zkoušení a prohlídky. Norma jde do značných podrobností. Obsahuje dokonce např. i návod pro text poučení pro lyžaře na nástupních stanicích. ČSN 27 3705 byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 27 3705 z 1.2.1985. Tato náhrada není v normě uvedena. Vyplývá to z oznámení FÚNM, uveřejněném na str. 5 Věst. FÚNM č. 12/1992.
"Změnou 1)-5/1994" se s účinností od června 1994 mění rozsah závaznosti normy v působnosti ČÚBP.

Označení ČSN 27 3705 (273705)
Katalogové číslo 32636
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963326368
Změny a opravy UR 11.92, Z1 5.94t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN 12930 (273017)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 37 05
  • ČSN 273705
  • ČSN 27 37 05 : 1992
  • ČSN 273705:1992
  • ČSN 27 3705:1992