ČSN (normy i změny) z července 1990

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 1144 (051144) - červenec 1990

Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti

125 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0395/změna Za (200395) - červenec 1990

Obráběcí stroje na kovy. Třídění obráběcích strojů podle přesnosti

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 2410 (422410) - červenec 1990

Litina 42 2410 s lupínkovým grafitem

65 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1501 (441501) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1502 (441502) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1503 (441503) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení wolframu

125 Kč

ČSN 44 1505 (441505) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1506 (441506) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1507 (441507) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1508 (441508) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu lithného

125 Kč

ČSN 44 1509 (441509) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení molybdenu

65 Kč

ČSN 44 1510 (441510) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 44 1511 (441511) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1512 (441512) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1513 (441513) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1514 (441514) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1515 (441515) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1516 (441516) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1517 (441517) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení antimonu

65 Kč

ČSN 44 1518 (441518) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1519 (441519) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1520 (441520) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1521 (441521) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení fluoru

65 Kč

ČSN 44 1522 (441522) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 44 1523 (441523) - červenec 1990

Cínowolframové rudy a koncentráty. Stanovení niobu, tantalu a skandia

125 Kč

ČSN 44 1581 (441581) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hygroskopické vlhkosti

65 Kč

ČSN 44 1582 (441582) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu chromitého

65 Kč

ČSN 44 1587 (441587) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1588 (441588) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1589 (441589) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení fosforu

125 Kč

ČSN 44 1590 (441590) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

ČSN 44 1591 (441591) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení uhlíku

125 Kč

ČSN 44 1592 (441592) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení niklu

125 Kč

ČSN 44 1593 (441593) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1594 (441594) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1595 (441595) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1596 (441596) - červenec 1990

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1602 (441602) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1603 (441603) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu hlinitého

65 Kč

ČSN 44 1604 (441604) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1605 (441605) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení síry

125 Kč

ČSN 44 1606 (441606) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení chromu

65 Kč

ČSN 44 1607 (441607) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1608 (441608) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 44 1609 (441609) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1610 (441610) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení titanu

65 Kč

ČSN 44 1611 (441611) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení vanadu

65 Kč

ČSN 44 1612 (441612) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 44 1613 (441613) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1614 (441614) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení kobaltu

125 Kč

ČSN 44 1615 (441615) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1616 (441616) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 44 1617 (441617) - červenec 1990

Niklové rudy. Stanovení zinku

65 Kč

ČSN 44 5004 (445004) - červenec 1990

Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní ustanovení

340 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0311 (640311) - červenec 1990

Plasty. Stanovení obsahu těkavých látek

65 Kč