ČSN 72 6026-3 (726026) Zrušená norma

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Gravimetrická metóda, fotometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu kremičitého

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6437-88. Určuje ke stanovení oxidu křemičitého gravimetrickou metodu při obsahu oxidu křemičitého nad 2%, fotometrickou při obsahu oxidu křemičitého do 2 % a metodu atomové absorpční spektrometrie při obsahu oxidu křemičitého nad O,2 % Při práci musí být dodržena všechna ustanovení ČSN 72 6026 část 1. Podstata gravimetrické metody: Po rozpuštění vzorku v kyselině chlorovodíkové a dvojnásobném odpaření kyselinou chlorovodíkovou do sucha se vyloučená sraženina oddělí a žíhá do konstantní teploty. Obsah oxidu křemičitého se určí z rozdílu hmotností oxidu křemičitého s příměsemi a vyžíhaného zbytku po jeho oddýmení kyselinou fluorovodíkovou a kyselinou sírovou. Podstata fotometrické metody: Kyselina křemičitá v kyselém prostředí do pH 2 tvoří s molybdenanem amonným žlutý komplex kyseliny dodekamolybdátokřemičité, který se zredukuje na molybdenovou modř. Absorbance se měří při vlnové délce od 800 do 820 nm nebo při použití červeného filtru. Podstata metody AAS: Metoda je založena na měření atomové absorpce volných atomů křemíku po atomizaci roztoku vzorku v plameni oxid dusný - acetylén při resonanční vlnové délce 251,6 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 72 6026 část 3 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 72 6026 část 3 a 4 z 17.6.1980.

Označení ČSN 72 6026-3 (726026)
Katalogové číslo 30977
Cena 230 Kč230
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963309774
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 10058-1 (726077)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 726026-3
  • ČSN 72 60 26-3