ČSN 73 5530 (735530) Zrušená norma

Sklady výbušin a výbušných předmětů

ČSN 73 5530 Sklady výbušin a výbušných předmětů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a výstavbu nových a rekonstrukcí dosud užívaných skladů výbušin a výbušných předmětů umístěných na povrchu a to jak u výrobců, tak i u uživatelů výbušin. Dále tato norma platí pro zřizování staveništních skladů výbušnin a schránek na výbušiny. Nevztahuje se na zřizování skladů trhacích prostředků na bázi zkapalněných plynů, skladů se sportovním a loveckým střelivem, s palníky a zápalnicemi, maloobchodních skladů s pyrotechnickým zbožím, pokud v nich nejsou zároveň skladovány výbušiny. Norma se vztahuje na dokumentaci skladů výbušin zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. U projektové dokumentace již rozpracované ke dni nabytí účinnosti této normy posoudí zpracovatel možnost dokončení dokumentace podle této normy. Jsou normalizovány požadavky na výstavbu skladů výbušin, zvláštní požadavky na výstavbu jednotlivých objektů, na sklady u výrobců a spotřebitelů výbušin a další. V kapitole III. (výstavba skladů) jsou výbušiny kategorizovány do tříd A, B a C. K této části je v příloze seznam 40 druhů výbušin zařazených do uvedených tříd. V téže kapitole jsou stanoveny bezpečnostní vzdálenosti, ochranné valy, stěny apod. V kapitole IV. (výstavba objektů) jsou pak mnohé bezpečnostní i hygienické požadavky, např. na elektrickou instalaci, větrání a pod. ČSN 73 5530 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 73 5530 z 24.2.1965.

Označení ČSN 73 5530 (735530)
Katalogové číslo 31178
Cena 340 Kč340
Datum schválení 20. 7. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963311784
Změny a opravy opr. V2.92, opr. V11.92
Norma byla zrušena k 1. 9. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 55 30
  • ČSN 735530
  • ČSN 73 55 30 : 1990
  • ČSN 735530:1990
  • ČSN 73 5530:1990