Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
502161 ČSN EN 62740 (010676) - srpen 2017 nové vydání
Analýza kořenových příčin (RCA)
570 Kč vč. DPH
502160 ČSN EN 62741 (010682) - srpen 2017 nové vydání
Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti
440 Kč vč. DPH
502527 ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - srpen 2017
Aditivní výroba - Obecné zásady - Terminologie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502522 ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - srpen 2017
Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrábění (AMF) Verze 1.2
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502523 ČSN EN ISO 1660 (013139) - srpen 2017 nové vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerance - Tolerování profilu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502524 ČSN EN ISO 1101 (014120) - srpen 2017 nové vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
502525 ČSN EN ISO 1938-2 (014444) - srpen 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503050 ČSN 01 8003 (018003) - srpen 2017 nové vydání
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
340 Kč vč. DPH
502521 ČSN EN ISO 8401 (038161) - srpen 2017 nové vydání
Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502520 ČSN EN ISO 9013 (053401) - srpen 2017 nové vydání
Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503014 ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2017
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty
350 Kč vč. DPH
502518 ČSN EN 13807 (078552) - srpen 2017 nové vydání
Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501831 ČSN EN 16282-2 (127133) - srpen 2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501832 ČSN EN 16282-3 (127133) - srpen 2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501833 ČSN EN 16282-4 (127133) - srpen 2017
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502515 ČSN EN 558 (133031) - srpen 2017 nové vydání
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502514 ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - srpen 2017
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502513 ČSN EN ISO 28921-2 (133045) - srpen 2017
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502516 ČSN EN 1253-5 (136366) - srpen 2017 nové vydání
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502512 ČSN EN 61987-15 (180410) - srpen 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502510 ČSN EN 12574-1 (269382) - srpen 2017 nové vydání
Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502511 ČSN EN 12574-2 (269382) - srpen 2017 nové vydání
Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502509 ČSN EN 12574-3 (269382) - srpen 2017 nové vydání
Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502504 ČSN EN ISO 8936 (300049) - srpen 2017 nové vydání
Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502501 ČSN EN 16602-10 (310510) - srpen 2017
Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502502 ČSN EN 4827 (318244) - srpen 2017
Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502586 ČSN IEC 60092-202 (326611) - srpen 2017
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana
230 Kč vč. DPH
502988 ČSN IEC 60050-482/změna A1 (330050) - srpen 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie
65 Kč vč. DPH
503011 ČSN IEC 60050-561/změna A1 (330050) - srpen 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci
190 Kč vč. DPH
501998 ČSN IEC 60050-614 (330050) - srpen 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz
945 Kč vč. DPH
503042 ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160) - srpen 2017 nové vydání
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 365 Kč vč. DPH
503160 ČSN EN 61400-25-4/změna Z1 (333160) - srpen 2017
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil
Změna bude zrušena k 4. lednu 2020
32 Kč vč. DPH
502500 ČSN EN 50341-2-13 (333300) - srpen 2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
540 Kč vč. DPH
502060 ČSN EN 50341-2-16 (333300) - srpen 2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502061 ČSN EN 50341-2-18 (333300) - srpen 2017
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
502562 ČSN EN 61000-4-30 ed. 2/změna Z2 (333432) - srpen 2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie
Změna bude zrušena k 27. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
502561 ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 (333432) - srpen 2017 nové vydání
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie
570 Kč vč. DPH
502981 ČSN CLC/TS 50131-2-8/změna Z2 (334591) - srpen 2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory
Změna bude zrušena k 3. říjnu 2019
32 Kč vč. DPH
502978 ČSN EN 50131-2-8 (334591) - srpen 2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory
440 Kč vč. DPH
502495 ČSN EN 61643-351 (341392) - srpen 2017
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502498 ČSN EN 60695-8-1 ed. 2/změna Z1 (345615) - srpen 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Všeobecný návod
Změna bude zrušena k 20. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502497 ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (345615) - srpen 2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503015 ČSN EN 61857-31 (346220) - srpen 2017
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5 000 hodin
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502667 ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 (347819) - srpen 2017 nové vydání
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502668 ČSN EN 50289-1-1/změna Z1 (347819) - srpen 2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky
Změna bude zrušena k 16. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502669 ČSN EN 50289-1-8 ed. 2 (347819) - srpen 2017 nové vydání
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502670 ČSN EN 50289-1-8/změna Z1 (347819) - srpen 2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum
Změna bude zrušena k 16. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
503016 ČSN EN 62211 ed. 2 (351065) - srpen 2017 nové vydání
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503017 ČSN EN 62211/změna Z1 (351065) - srpen 2017
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti
Změna bude zrušena k 10. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
503032 ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730) - srpen 2017 nové vydání
Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503035 ČSN EN 60127-5/změna Z1 (354730) - srpen 2017
Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek
Změna bude zrušena k 9. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
502998 ČSN EN 62054-11/změna A1 (356121) - srpen 2017
Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání
125 Kč vč. DPH
503003 ČSN EN 62053-11/změna A1 (356132) - srpen 2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)
125 Kč vč. DPH
503002 ČSN EN 62053-21/změna A1 (356132) - srpen 2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)
125 Kč vč. DPH
503001 ČSN EN 62053-22/změna A1 (356132) - srpen 2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)
125 Kč vč. DPH
503000 ČSN EN 62053-23/změna A1 (356132) - srpen 2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)
125 Kč vč. DPH
502999 ČSN EN 62053-24/změna A1 (356132) - srpen 2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)
125 Kč vč. DPH
503005 ČSN EN 62052-11/změna A1 (356134) - srpen 2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry
190 Kč vč. DPH
503004 ČSN EN 62052-21/změna A1 (356134) - srpen 2017
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže
230 Kč vč. DPH
503025 ČSN EN 60794-1-2 ed. 3/změna Z1 (359223) - srpen 2017
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů
Změna bude zrušena k 16. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
503023 ČSN EN 60794-1-2 ed. 4 (359223) - srpen 2017
Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
250 Kč vč. DPH
502997 ČSN EN 61300-2-9 ed. 2/změna Z1 (359251) - srpen 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Údery
Změna byla zrušena k 10. únoru 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502996 ČSN EN 61300-2-9 ed. 3 (359251) - srpen 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Rázy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
502985 ČSN EN 61757-1-1 (359275) - srpen 2017
Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
502995 ČSN EN 62739-3 (359395) - srpen 2017
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze
350 Kč vč. DPH
502965 ČSN EN 62532/změna A1 (360280) - srpen 2017
Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost
65 Kč vč. DPH
503010 ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z46 (360340) - srpen 2017
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla
350 Kč vč. DPH
502966 ČSN EN 61347-2-13 ed. 2/změna A1 (360510) - srpen 2017
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly
125 Kč vč. DPH
502994 ČSN EN 61347-2-3 ed. 2/změna A1 (360510) - srpen 2017
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám
125 Kč vč. DPH
503033 ČSN EN 50632-3-3 (361520) - srpen 2017
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-3: Zvláštní požadavky na přenosné hoblovky a tloušťkovačky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502961 ČSN EN 60065 ed. 2/Oprava 2 (367000) - srpen 2017
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 20. červnu 2019
20 Kč vč. DPH
503027 ČSN EN 60728-11 ed. 2/změna Z1 (367211) - srpen 2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost
Změna bude zrušena k 26. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503026 ČSN EN 60728-11 ed. 3 (367211) - srpen 2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
502151 ČSN ISO/IEC 25000 (369006) - srpen 2017
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwaru (SQuaRE) - Pokyn ke SQuaRE
350 Kč vč. DPH
502860 ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060) - srpen 2017 nové vydání
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku
350 Kč vč. DPH
502861 ČSN EN 60950-22/změna Z1 (369060) - srpen 2017
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku
Změna bude zrušena k 14. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
502984 ČSN CLC/TS 62441 (369063) - srpen 2017 nové vydání
Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
502979 ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - srpen 2017 nové vydání
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování
190 Kč vč. DPH
502980 ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - srpen 2017 nové vydání
Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci
230 Kč vč. DPH
502690 TNI ISO/IEC TR 27023 (369792) - srpen 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Mapování revidovaných vydání ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002
340 Kč vč. DPH
503012 ČSN EN 16723-1 (385585) - srpen 2017 nové vydání
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.17t


360 Kč vč. DPH
502837 ČSN EN 10056-1 (425546) - srpen 2017 nové vydání
Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry
340 Kč vč. DPH
502987 ČSN EN 10365 (425547) - srpen 2017 nové vydání
Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti
340 Kč vč. DPH
502986 ČSN EN 1371-2 (429722) - srpen 2017 nové vydání
Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky
230 Kč vč. DPH
503052 ČSN EN 609-1 (470197) - srpen 2017 nové vydání
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače
550 Kč vč. DPH
503020 ČSN EN 131-2 +A1/změna Z1 (493830) - srpen 2017
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
Změna byla zrušena k 31. prosinci 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503021 ČSN EN 131-2 +A2 (493830) - srpen 2017
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
550 Kč vč. DPH
502490 ČSN EN ISO 5492/změna A1 (560030) - srpen 2017
Senzorická analýza - Slovník
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502491 ČSN EN 14526 (560077) - srpen 2017 nové vydání
Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503045 ČSN EN ISO 18465 (560135) - srpen 2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502488 ČSN EN ISO 8534 (588727) - srpen 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502487 ČSN EN ISO 3960 (588765) - srpen 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502486 ČSN EN ISO 663 (588780) - srpen 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502489 ČSN EN ISO 6883 (588827) - srpen 2017 nové vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502485 ČSN EN ISO 6134 (635419) - srpen 2017 nové vydání
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502982 ČSN EN 1762 (635440) - srpen 2017 nové vydání
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace
230 Kč vč. DPH
502483 ČSN EN ISO 177 (640244) - srpen 2017
Plasty - Stanovení migrace změkčovadel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502482 ČSN EN ISO 29664 (640775) - srpen 2017
Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503019 ČSN EN 1453-1 (643191) - srpen 2017 nové vydání
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém
350 Kč vč. DPH
502477 ČSN P CEN/TS 12200-2 (643193) - srpen 2017
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502484 ČSN EN 13206 (646041) - srpen 2017 nové vydání
Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
502481 ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - srpen 2017 nové vydání
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502480 ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - srpen 2017 nové vydání
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502479 ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - srpen 2017 nové vydání
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502478 ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - srpen 2017 nové vydání
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502991 ČSN EN 13075-1 (657050) - srpen 2017 nové vydání
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru
230 Kč vč. DPH
502990 ČSN EN 13075-2 (657050) - srpen 2017 nové vydání
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí
190 Kč vč. DPH
502989 ČSN 65 7051 (657051) - srpen 2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů
125 Kč vč. DPH
502249 ČSN EN 13587 (657106) - srpen 2017 nové vydání
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503070 ČSN EN 16575 (659801) - srpen 2017 nové vydání
Produkty z biologického materiálu - Slovník
190 Kč vč. DPH
503051 ČSN EN 15947-5/Oprava 2 (668300) - srpen 2017
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti
20 Kč vč. DPH
502472 ČSN EN 15425 (668505) - srpen 2017 nové vydání
Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502471 ČSN EN 302-8 (668531) - srpen 2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502476 ČSN EN 15416-1 (668532) - srpen 2017
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502475 ČSN EN 15416-3 (668532) - srpen 2017 nové vydání
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502474 ČSN EN 15416-4 (668532) - srpen 2017 nové vydání
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
502473 ČSN EN 15416-5 (668532) - srpen 2017 nové vydání
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502469 ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - srpen 2017 nové vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502470 ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - srpen 2017 nové vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501895 ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635) - srpen 2017 nové vydání
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
190 Kč vč. DPH
501896 ČSN EN 772-5/změna Z2 (722635) - srpen 2017
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
Změna byla zrušena k 31. prosinci 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501734 ČSN EN 845-1 +A1 (722710) - srpen 2017 nové vydání
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
550 Kč vč. DPH
501735 ČSN EN 845-1/změna Z2 (722710) - srpen 2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
Změna bude zrušena k 30. dubnu 2018
32 Kč vč. DPH
501736 ČSN EN 845-2 +A1 (722710) - srpen 2017 nové vydání
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
440 Kč vč. DPH
501737 ČSN EN 845-2/změna Z2 (722710) - srpen 2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
Změna bude zrušena k 30. dubnu 2018
32 Kč vč. DPH
501738 ČSN EN 845-3 +A1 (722710) - srpen 2017 nové vydání
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě
340 Kč vč. DPH
501739 ČSN EN 845-3/změna Z2 (722710) - srpen 2017
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě
Změna bude zrušena k 30. dubnu 2018
32 Kč vč. DPH
501740 ČSN EN 846-9 ed. 2 (722711) - srpen 2017 nové vydání
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
190 Kč vč. DPH
501741 ČSN EN 846-9/změna Z2 (722711) - srpen 2017
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
Změna byla zrušena k 31. prosinci 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502655 ČSN EN 13163 +A1/změna Z2 (727202) - srpen 2017
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Změna bude zrušena k 31. srpnu 2018
32 Kč vč. DPH
502654 ČSN EN 13163 +A2 (727202) - srpen 2017 nové vydání
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
550 Kč vč. DPH
502467 ČSN EN 12976-1 (730302) - srpen 2017 nové vydání
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502468 ČSN EN 12976-2 (730302) - srpen 2017 nové vydání
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503018 ČSN EN 13501-2 (730860) - srpen 2017 nové vydání
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
570 Kč vč. DPH
503029 ČSN EN 13501-4 (730860) - srpen 2017 nové vydání
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
340 Kč vč. DPH
503041 ČSN EN 13501-4 +A1/změna Z2 (730860) - srpen 2017
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
Změna bude zrušena k 31. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
503040 ČSN EN 13501-5 (730860) - srpen 2017 nové vydání
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
340 Kč vč. DPH
501888 ČSN EN 1052-2 (732320) - srpen 2017 nové vydání
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
190 Kč vč. DPH
502819 ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) - srpen 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál
230 Kč vč. DPH
502821 ČSN EN 13108-8/změna Z2 (736140) - srpen 2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál
Změna bude zrušena k 30. březnu 2018
32 Kč vč. DPH
502796 ČSN EN 12899-1/změna Z1 (737030) - srpen 2017
Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky
125 Kč vč. DPH
502798 ČSN 73 7032 (737032) - srpen 2017
Neprosvětlované dopravní majáčky
230 Kč vč. DPH
502797 ČSN EN 1793-5 (737060) - srpen 2017 nové vydání
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
550 Kč vč. DPH
502846 ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404) - srpen 2017 nové vydání
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
440 Kč vč. DPH
502847 ČSN EN 12566-1/změna Z2 (756404) - srpen 2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
Změna bude zrušena k 31. květnu 2018
32 Kč vč. DPH
502844 ČSN EN 12566-4 ed. 2 (756404) - srpen 2017 nové vydání
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
340 Kč vč. DPH
502845 ČSN EN 12566-4/změna Z2 (756404) - srpen 2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
Změna bude zrušena k 31. květnu 2018
32 Kč vč. DPH
502464 ČSN EN 16859 (757791) - srpen 2017
Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503047 ČSN EN ISO 9308-1/změna A1 (757836) - srpen 2017
Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
125 Kč vč. DPH
502760 ČSN 75 9010/změna Z1 (759010) - srpen 2017
Vsakovací zařízení srážkových vod
190 Kč vč. DPH
502463 ČSN EN 868-2 (770360) - srpen 2017 nové vydání
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502462 ČSN EN 868-3 (770360) - srpen 2017 nové vydání
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502461 ČSN EN 868-4 (770360) - srpen 2017 nové vydání
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502458 ČSN EN ISO 4044 (792005) - srpen 2017 nové vydání
Usně - Chemické zkoušky - Příprava vzorků pro chemické zkoušky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502452 ČSN EN ISO 2418 (793801) - srpen 2017 nové vydání
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502453 ČSN EN ISO 2420 (793806) - srpen 2017 nové vydání
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502457 ČSN EN ISO 17232 (793814) - srpen 2017 nové vydání
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502456 ČSN EN ISO 17233 (793822) - srpen 2017 nové vydání
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502454 ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - srpen 2017 nové vydání
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502450 ČSN EN ISO 12947-2 (800846) - srpen 2017 nové vydání
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502449 ČSN EN ISO 14362-1 (800874) - srpen 2017
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502448 ČSN EN ISO 14362-3 (800874) - srpen 2017
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
502451 ČSN EN ISO 1421 (804627) - srpen 2017 nové vydání
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503044 ČSN EN 397 +A1/Oprava 1 (832141) - srpen 2017
Průmyslové ochranné přilby
20 Kč vč. DPH
502446 ČSN EN ISO 10256-1 (832163) - srpen 2017
Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503072 ČSN EN ISO 374-1 (832310) - srpen 2017 nové vydání
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika
230 Kč vč. DPH
502445 ČSN EN 1496 (832670) - srpen 2017 nové vydání
Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
502447 ČSN EN ISO 15025 (832750) - srpen 2017 nové vydání
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503046 ČSN EN ISO 14120/Oprava 1 (833302) - srpen 2017
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
20 Kč vč. DPH
502840 ČSN EN ISO 13196 (836644) - srpen 2017 nové vydání
Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů
230 Kč vč. DPH
502841 ČSN EN 15863 (838009) - srpen 2017 nové vydání
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek
550 Kč vč. DPH
503034 ČSN EN 16171 (838131) - srpen 2017 nové vydání
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
340 Kč vč. DPH
503048 ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - srpen 2017 nové vydání
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem
190 Kč vč. DPH
503049 ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - srpen 2017 nové vydání
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem
230 Kč vč. DPH
502444 ČSN EN ISO 7199 (856250) - srpen 2017 nové vydání
Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502273 ČSN ETSI EN 300 392-7 V3.4.1 (875042) - srpen 2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
502290 ČSN ETSI EN 302 510 V2.1.1 (875138) - srpen 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické membránové implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI-M) a periferní zařízení (ULP-AMI-M-P) provozované v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502993 ČSN EN 527-2 (911105) - srpen 2017 nové vydání
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
190 Kč vč. DPH
502426 ČSN EN 581-3 (913010) - srpen 2017 nové vydání
Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky pro stolový nábytek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH