Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
502161

ČSN EN 62740 (010676) - srpen 2017 aktuální vydání

Analýza kořenových příčin (RCA)

570 Kč vč. DPH
502160

ČSN EN 62741 (010682) - srpen 2017 aktuální vydání

Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti

440 Kč vč. DPH
502527

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - srpen 2017

Aditivní výroba - Obecné zásady - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502522

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - srpen 2017

Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrábění (AMF) Verze 1.2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502523

ČSN EN ISO 1660 (013139) - srpen 2017 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerance - Tolerování profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502524

ČSN EN ISO 1101 (014120) - srpen 2017 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
502525

ČSN EN ISO 1938-2 (014444) - srpen 2017

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503050

ČSN 01 8003 (018003) - srpen 2017 aktuální vydání

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

340 Kč vč. DPH
502521

ČSN EN ISO 8401 (038161) - srpen 2017 aktuální vydání

Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503014

ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2017

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty

350 Kč vč. DPH
502518

ČSN EN 13807 (078552) - srpen 2017 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501831

ČSN EN 16282-2 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501832

ČSN EN 16282-3 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501833

ČSN EN 16282-4 (127133) - srpen 2017

Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502515

ČSN EN 558 (133031) - srpen 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502514

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - srpen 2017

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502513

ČSN EN ISO 28921-2 (133045) - srpen 2017

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502512

ČSN EN 61987-15 (180410) - srpen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502510

ČSN EN 12574-1 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502511

ČSN EN 12574-2 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502509

ČSN EN 12574-3 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502504

ČSN EN ISO 8936 (300049) - srpen 2017 aktuální vydání

Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502501

ČSN EN 16602-10 (310510) - srpen 2017

Zabezpečování kosmických produktů - Management zabezpečování výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502502

ČSN EN 4827 (318244) - srpen 2017

Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a slitin hliníku bez přítomnosti šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502586

ČSN IEC 60092-202 (326611) - srpen 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

230 Kč vč. DPH
502988

ČSN IEC 60050-482/změna A1 (330050) - srpen 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

65 Kč vč. DPH
503011

ČSN IEC 60050-561/změna A1 (330050) - srpen 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

190 Kč vč. DPH
501998

ČSN IEC 60050-614 (330050) - srpen 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz

945 Kč vč. DPH
503042

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160) - srpen 2017 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
503160

ČSN EN 61400-25-4/změna Z1 (333160) - srpen 2017

Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

Změna byla zrušena k 4. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502500

ČSN EN 50341-2-13 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč vč. DPH
502060

ČSN EN 50341-2-16 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502061

ČSN EN 50341-2-18 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
502562

ČSN EN 61000-4-30 ed. 2/změna Z2 (333432) - srpen 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie

Změna byla zrušena k 27. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502561

ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 (333432) - srpen 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie

570 Kč vč. DPH
502981

ČSN CLC/TS 50131-2-8/změna Z2 (334591) - srpen 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory

Změna byla zrušena k 3. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502978

ČSN EN 50131-2-8 (334591) - srpen 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory

440 Kč vč. DPH
502495

ČSN EN 61643-351 (341392) - srpen 2017

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Požadavky na funkci a zkušební metody na oddělovací transformátory pro ochranu před bleskem (LIT) v telekomunikačních signalizačních sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502498

ČSN EN 60695-8-1 ed. 2/změna Z1 (345615) - srpen 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Všeobecný návod

Změna byla zrušena k 20. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502497

ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (345615) - srpen 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503015

ČSN EN 61857-31 (346220) - srpen 2017

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5 000 hodin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502667

ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 (347819) - srpen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502668

ČSN EN 50289-1-1/změna Z1 (347819) - srpen 2017

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502669

ČSN EN 50289-1-8 ed. 2 (347819) - srpen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502670

ČSN EN 50289-1-8/změna Z1 (347819) - srpen 2017

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum

Změna byla zrušena k 16. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503016

ČSN EN 62211 ed. 2 (351065) - srpen 2017 aktuální vydání

Indukční součástky - Řízení spolehlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
503017

ČSN EN 62211/změna Z1 (351065) - srpen 2017

Indukční součástky - Řízení spolehlivosti

Změna bude zrušena k 10. únoru 2020.

32 Kč vč. DPH
503032

ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730) - srpen 2017 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
503035

ČSN EN 60127-5/změna Z1 (354730) - srpen 2017

Miniaturní pojistky. Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502998

ČSN EN 62054-11/změna A1 (356121) - srpen 2017

Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

125 Kč vč. DPH
503003

ČSN EN 62053-11/změna A1 (356132) - srpen 2017

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2)

125 Kč vč. DPH
503002

ČSN EN 62053-21/změna A1 (356132) - srpen 2017

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

125 Kč vč. DPH
503001

ČSN EN 62053-22/změna A1 (356132) - srpen 2017

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

125 Kč vč. DPH
503000

ČSN EN 62053-23/změna A1 (356132) - srpen 2017

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

125 Kč vč. DPH
502999

ČSN EN 62053-24/změna A1 (356132) - srpen 2017

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)

125 Kč vč. DPH
503005

ČSN EN 62052-11/změna A1 (356134) - srpen 2017

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry

190 Kč vč. DPH
503004

ČSN EN 62052-21/změna A1 (356134) - srpen 2017

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže

230 Kč vč. DPH
503025

ČSN EN 60794-1-2 ed. 3/změna Z1 (359223) - srpen 2017

Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů

Změna bude zrušena k 16. únoru 2020.

32 Kč vč. DPH
503023

ČSN EN 60794-1-2 ed. 4 (359223) - srpen 2017

Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč vč. DPH
502997

ČSN EN 61300-2-9 ed. 2/změna Z1 (359251) - srpen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Údery

Změna byla zrušena k 10. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502996

ČSN EN 61300-2-9 ed. 3 (359251) - srpen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Rázy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
502985

ČSN EN 61757-1-1 (359275) - srpen 2017

Optické vláknové senzory - Část 1-1: Měření deformace - Senzory deformace založené na vláknových Braggových mřížkách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
502995

ČSN EN 62739-3 (359395) - srpen 2017

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 3: Návod pro výběr metod zkoušení eroze

350 Kč vč. DPH
502965

ČSN EN 62532/změna A1 (360280) - srpen 2017

Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost

65 Kč vč. DPH
503010

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z46 (360340) - srpen 2017

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč vč. DPH
502966

ČSN EN 61347-2-13 ed. 2/změna A1 (360510) - srpen 2017

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly

125 Kč vč. DPH
502994

ČSN EN 61347-2-3 ed. 2/změna A1 (360510) - srpen 2017

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám

125 Kč vč. DPH
503033

ČSN EN 50632-3-3 (361520) - srpen 2017

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-3: Zvláštní požadavky na přenosné hoblovky a tloušťkovačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502961

ČSN EN 60065 ed. 2/Oprava 2 (367000) - srpen 2017

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

20 Kč vč. DPH
503027

ČSN EN 60728-11 ed. 2/změna Z1 (367211) - srpen 2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost

Změna bude zrušena k 26. květnu 2020.

32 Kč vč. DPH
503026

ČSN EN 60728-11 ed. 3 (367211) - srpen 2017

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 4.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 000 Kč vč. DPH
502151

ČSN ISO/IEC 25000 (369006) - srpen 2017

Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwaru (SQuaRE) - Pokyn ke SQuaRE

350 Kč vč. DPH
502860

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060) - srpen 2017 aktuální vydání

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

350 Kč vč. DPH
502861

ČSN EN 60950-22/změna Z1 (369060) - srpen 2017

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

Změna bude zrušena k 14. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
502984

ČSN CLC/TS 62441 (369063) - srpen 2017 aktuální vydání

Opatření proti náhodnému zapálení zařízení audio/video, komunikační a informační technologie způsobenému plamenem svíčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
502979

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - srpen 2017 aktuální vydání

Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování

190 Kč vč. DPH
502980

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - srpen 2017 aktuální vydání

Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci

230 Kč vč. DPH
502690

TNI ISO/IEC TR 27023 (369792) - srpen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Mapování revidovaných vydání ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002

340 Kč vč. DPH
503012

ČSN EN 16723-1 (385585) - srpen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t


360 Kč vč. DPH
502837

ČSN EN 10056-1 (425546) - srpen 2017 aktuální vydání

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry

340 Kč vč. DPH
502987

ČSN EN 10365 (425547) - srpen 2017 aktuální vydání

Za tepla válcované tyče tvaru U, I a H - Rozměry a hmotnosti

340 Kč vč. DPH
502986

ČSN EN 1371-2 (429722) - srpen 2017 aktuální vydání

Slévárenství - Kontrola kapilární metodou - Část 2: Přesně lité odlitky

230 Kč vč. DPH
503052

ČSN EN 609-1 (470197) - srpen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače

550 Kč vč. DPH
503020

ČSN EN 131-2 +A1/změna Z1 (493830) - srpen 2017

Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503021

ČSN EN 131-2 +A2 (493830) - srpen 2017

Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

550 Kč vč. DPH
502490

ČSN EN ISO 5492/změna A1 (560030) - srpen 2017

Senzorická analýza - Slovník

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502491

ČSN EN 14526 (560077) - srpen 2017 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
503045

ČSN EN ISO 18465 (560135) - srpen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502488

ČSN EN ISO 8534 (588727) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502487

ČSN EN ISO 3960 (588765) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502486

ČSN EN ISO 663 (588780) - srpen 2017

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
502489

ČSN EN ISO 6883 (588827) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502485

ČSN EN ISO 6134 (635419) - srpen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502483

ČSN EN ISO 177 (640244) - srpen 2017

Plasty - Stanovení migrace změkčovadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502482

ČSN EN ISO 29664 (640775) - srpen 2017

Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503019

ČSN EN 1453-1 (643191) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t


370 Kč vč. DPH
502477

ČSN P CEN/TS 12200-2 (643193) - srpen 2017

Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502484

ČSN EN 13206 (646041) - srpen 2017 aktuální vydání

Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
502481

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502480

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502479

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502478

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502991

ČSN EN 13075-1 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru

230 Kč vč. DPH
502990

ČSN EN 13075-2 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí

190 Kč vč. DPH
502989

ČSN 65 7051 (657051) - srpen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů

125 Kč vč. DPH
502249

ČSN EN 13587 (657106) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503070

ČSN EN 16575 (659801) - srpen 2017 aktuální vydání

Produkty z biologického materiálu - Slovník

190 Kč vč. DPH
503051

ČSN EN 15947-5/Oprava 2 (668300) - srpen 2017

Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky, kategorie F1, F2 a F3 - Část 5: Požadavky na konstrukci a funkční vlastnosti

20 Kč vč. DPH
502472

ČSN EN 15425 (668505) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502471

ČSN EN 302-8 (668531) - srpen 2017

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502476

ČSN EN 15416-1 (668532) - srpen 2017

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502474

ČSN EN 15416-4 (668532) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
502473

ČSN EN 15416-5 (668532) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502469

ČSN EN ISO 20567-1 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 1: Zkouška vícenásobným úderem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502470

ČSN EN ISO 20567-2 (673113) - srpen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501895

ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích

190 Kč vč. DPH
501896

ČSN EN 772-5/změna Z2 (722635) - srpen 2017

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501734

ČSN EN 845-1 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

550 Kč vč. DPH
501735

ČSN EN 845-1/změna Z2 (722710) - srpen 2017

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501736

ČSN EN 845-2 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

440 Kč vč. DPH
501737

ČSN EN 845-2/změna Z2 (722710) - srpen 2017

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501738

ČSN EN 845-3 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

340 Kč vč. DPH
501739

ČSN EN 845-3/změna Z2 (722710) - srpen 2017

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501740

ČSN EN 846-9 ed. 2 (722711) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

190 Kč vč. DPH
501741

ČSN EN 846-9/změna Z2 (722711) - srpen 2017

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502655

ČSN EN 13163 +A1/změna Z2 (727202) - srpen 2017

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502654

ČSN EN 13163 +A2 (727202) - srpen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

550 Kč vč. DPH
502468

ČSN EN 12976-2 (730302) - srpen 2017 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
503018

ČSN EN 13501-2 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

570 Kč vč. DPH
503029

ČSN EN 13501-4 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

340 Kč vč. DPH
503041

ČSN EN 13501-4 +A1/změna Z2 (730860) - srpen 2017

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

Změna byla zrušena k 31. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503040

ČSN EN 13501-5 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

340 Kč vč. DPH
501888

ČSN EN 1052-2 (732320) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

190 Kč vč. DPH
502819

ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

230 Kč vč. DPH
502821

ČSN EN 13108-8/změna Z2 (736140) - srpen 2017

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502796

ČSN EN 12899-1/změna Z1 (737030) - srpen 2017

Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

125 Kč vč. DPH
502798

ČSN 73 7032 (737032) - srpen 2017

Neprosvětlované dopravní majáčky

230 Kč vč. DPH
502797

ČSN EN 1793-5 (737060) - srpen 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t


570 Kč vč. DPH
502846

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

440 Kč vč. DPH
502847

ČSN EN 12566-1/změna Z2 (756404) - srpen 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

Změna byla zrušena k 31. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502844

ČSN EN 12566-4 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

340 Kč vč. DPH
502845

ČSN EN 12566-4/změna Z2 (756404) - srpen 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

Změna byla zrušena k 31. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
502464

ČSN EN 16859 (757791) - srpen 2017

Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503047

ČSN EN ISO 9308-1/změna A1 (757836) - srpen 2017

Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry

125 Kč vč. DPH
502760

ČSN 75 9010/změna Z1 (759010) - srpen 2017

Vsakovací zařízení srážkových vod

190 Kč vč. DPH
502462

ČSN EN 868-3 (770360) - srpen 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502461

ČSN EN 868-4 (770360) - srpen 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502458

ČSN EN ISO 4044 (792005) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Příprava vzorků pro chemické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502452

ČSN EN ISO 2418 (793801) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Místo odběru vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502453

ČSN EN ISO 2420 (793806) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502457

ČSN EN ISO 17232 (793814) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502456

ČSN EN ISO 17233 (793822) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502454

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502450

ČSN EN ISO 12947-2 (800846) - srpen 2017 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502449

ČSN EN ISO 14362-1 (800874) - srpen 2017

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502448

ČSN EN ISO 14362-3 (800874) - srpen 2017

Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502451

ČSN EN ISO 1421 (804627) - srpen 2017 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503044

ČSN EN 397 +A1/Oprava 1 (832141) - srpen 2017

Průmyslové ochranné přilby

20 Kč vč. DPH
502446

ČSN EN ISO 10256-1 (832163) - srpen 2017

Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503072

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - srpen 2017 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t


355 Kč vč. DPH
502445

ČSN EN 1496 (832670) - srpen 2017 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502447

ČSN EN ISO 15025 (832750) - srpen 2017 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503046

ČSN EN ISO 14120/Oprava 1 (833302) - srpen 2017

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

20 Kč vč. DPH
502840

ČSN EN ISO 13196 (836644) - srpen 2017 aktuální vydání

Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů

230 Kč vč. DPH
502841

ČSN EN 15863 (838009) - srpen 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek

550 Kč vč. DPH
503034

ČSN EN 16171 (838131) - srpen 2017 aktuální vydání

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

340 Kč vč. DPH
503048

ČSN EN ISO 11138-2 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem

190 Kč vč. DPH
503049

ČSN EN ISO 11138-3 (847111) - srpen 2017 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem

230 Kč vč. DPH
502444

ČSN EN ISO 7199 (856250) - srpen 2017 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty a umělé orgány - Výměníky krevních plynů (oxygenátory)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502273

ČSN ETSI EN 300 392-7 V3.4.1 (875042) - srpen 2017

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
502290

ČSN ETSI EN 302 510 V2.1.1 (875138) - srpen 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické membránové implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI-M) a periferní zařízení (ULP-AMI-M-P) provozované v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502993

ČSN EN 527-2 (911105) - srpen 2017 aktuální vydání

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

190 Kč vč. DPH