ČSN (normy i změny) z března 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 17296-2 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 2: Přehled kategorií procesu a surovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17296-3 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 3: Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17296-4 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 4: Přehled zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - březen 2017 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 10878 (015005) - březen 2017

Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1/Oprava 2 (015257) - březen 2017

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

20 Kč

ČSN ISO 17572-1 (018284) - březen 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 1: Obecné požadavky a konceptuální model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 17572-3 (018284) - březen 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 3: Dynamické označování pozic (dynamický profil)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 62822-2 (050694) - březen 2017

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení vzhledem k expozici člověka elektromagnetickým polem (0 Hz až 300 GHz) - Část 2: Oblouková svařovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15502-1 +A1 (075316) - březen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

990 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316) - březen 2017 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

440 Kč

ČSN EN 625/změna Z1 (075325) - březen 2017

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 677/změna Z1 (075326) - březen 2017

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15417/změna Z1 (075328) - březen 2017

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 297/změna Z1 (075397) - březen 2017

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 15858 (127242) - březen 2017

Zařízení UV-C - Bezpečnostní informace - Přípustná expozice pro lidský organizmus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-2/změna A2 (130020) - březen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-6/změna A1 (130020) - březen 2017

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 1591-5 (131551) - březen 2017

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných přírubových kruhových spojů - Část 5: Výpočtová metoda pro průběžné těsněné spoje

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61069-1 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61069-1/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů. Hodnocení vlastností systému pro odhad systému. Část 1: Všeobecné úvahy a metodologie

Změna byla zrušena k 28. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61069-2 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61069-2/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů. Hodnocení vlastností systému pro odhad systému. Část 2: Metodika odhadu

Změna byla zrušena k 28. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61069-3 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61069-3/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému

Změna byla zrušena k 28. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61069-4 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61069-4/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61069-5 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61069-5/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů. Hodnocení vlastností systému pro odhad systému. Část 5: Odhad spolehlivosti systému

Změna byla zrušena k 20. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61069-6 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61069-6/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému

Změna byla zrušena k 20. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61069-7 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61069-7/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému

Změna byla zrušena k 20. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61069-8 ed. 2 (180451) - březen 2017 aktuální vydání

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61069-8/změna Z1 (180451) - březen 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad neúkolových vlastností systému

Změna byla zrušena k 20. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62591 ed. 2 (184024) - březen 2017 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 400 Kč

ČSN EN 62591/změna Z1 (184024) - březen 2017

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHART™

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 16. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 1986-1 (200346) - březen 2017 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro rovinné brusky s vodorovnou osou brousicího vřetene a s vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s délkou stolu do 1 600 mm

340 Kč

ČSN EN ISO 16089 (200717) - březen 2017 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky

1 270 Kč

22 Nástroje

ČSN EN ISO 6103 (224500) - březen 2017 aktuální vydání

Nástroje z pojeného brusiva - Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů - Statická zkouška

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 16974 (260406) - březen 2017

Dopravní pásy - Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu - Požadavky na zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1496-1 (269343) - březen 2017

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14531-2 (284007) - březen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3375-007 (311718) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 007: Dvojité opletení - 77 ohmů - Typ WW - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3375-009 (311718) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2714-014 (311727) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 014: DR řada, 4 až 11 žil, ovázané, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-001 (311809) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 2997-002 (311811) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2997-005 (311811) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175°C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 005: Zásuvka s hermetickou čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2997-007 (311811) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 007: Hermetická zásuvka s kruhovou přírubou připevněnou pájením naměkko nebo natvrdo - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6105 (313102) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Závrtný šroub s osazením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6090 (313423) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6094 (313424) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Pružná podložka s válcovým zahloubením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6092 (313460) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Pohyblivá maznice se dvěma oky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6080 (314364) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Nýty s normální zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6081 (314365) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Nýty s univerzální hlavou, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6101 (314366) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Nýty se střední zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesné - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6129 (314380) - březen 2017

Letectví a kosmonautika - Trhací nýty vysokopevnostní s plochou hlavou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4534-2 (314864) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra bez příruby, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4535-2 (314865) - březen 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou, ze slitiny hliníku se samomaznou výstelkou, se zvýšenou únosností - Část 2: Rozměry a únosnosti - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CEN/TS 16071 (319808) - březen 2017

Interoperabilita zpracování dat o letu (ATC - ATC) pro použití v rámci jednotného evropského nebe - Nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 16865 (325173) - březen 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Ohebné přípojky a sestavené hadice pro plnění zásobníků pitné vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2/změna A11 (332000) - březen 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

125 Kč

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.17t, Z1 4.18t, Oprava 1 5.18t, Z2 3.20t

1 050 Kč

ČSN 33 2000-6/změna Z1 (332000) - březen 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-9 ed. 2 (333432) - březen 2017 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti

550 Kč

ČSN EN 61000-4-9/změna Z2 (333432) - březen 2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulsy magnetického pole - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61340-2-3/změna Z1 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých rovinných materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

Změna byla zrušena k 28. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-5-1 ed. 2/změna Z1 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440) - březen 2017

Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60851-4 ed. 2 (347308) - březen 2017 aktuální vydání

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60851-4/změna Z1 (347308) - březen 2017

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 4: Chemické vlastnosti

Změna byla zrušena k 10. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50290-2-21/Oprava 1 (347820) - březen 2017

Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61803/změna A2 (351541) - březen 2017

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61169-1 ed. 2/Oprava 1 (353811) - březen 2017

Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60669-2-5 (354106) - březen 2017

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

440 Kč

ČSN EN 50428/změna Z1 (354108) - březen 2017

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60691 ed. 2/změna Z1 (354735) - březen 2017

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

Změna byla zrušena k 7. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60691 ed. 3 (354735) - březen 2017

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

565 Kč

ČSN EN 62146-1/změna A1 (358225) - březen 2017

Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně

125 Kč

ČSN EN 60384-4 ed. 2 (358291) - březen 2017 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60384-4/změna Z1 (358291) - březen 2017

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem

Změna byla zrušena k 16. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50582 (359225) - březen 2017

Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení

190 Kč

ČSN EN 61300-1 ed. 3/změna Z1 (359250) - březen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-1 ed. 4 (359250) - březen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-052-3 ed. 2 (359255) - březen 2017 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-3: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie U pro neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-052-3/změna Z1 (359255) - březen 2017

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 052-3: Jednovidové vláknové neproměnné pigtailové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-052-6 (359255) - březen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-6: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie O pro venkovní prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60357 ed. 2/změna A11 (360160) - březen 2017

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62841-2-8 (361510) - březen 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače

230 Kč

ČSN EN 60745-2-8 ed. 2/změna Z1 (361551) - březen 2017

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

Změna byla zrušena k 2. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61215-1 (364631) - březen 2017

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60601-2-3 ed. 2/změna A1 (364801) - březen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů

65 Kč

ČSN EN 60601-2-6/změna A1 (364801) - březen 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů

65 Kč

ČSN EN 62209-1 ed. 2 (367902) - březen 2017 aktuální vydání

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 62209-1/změna Z1 (367902) - březen 2017

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz)

Změna byla zrušena k 10. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62803 (368651) - březen 2017

Metoda měření kmitočtové odezvy opticko-elektrického převodníku ve vysokofrekvenčních rádiových systémech na optických vláknech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62680-1-3 (368691) - březen 2017

Rozhraní uvniverzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-3: Univerzální sériové rozhraní - Společné části - Specifikace univerzální sériové sběrnice, kabel a konektor typ CTM

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

ČSN EN 61094-3 ed. 2 (368880) - březen 2017 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61094-3/změna Z1 (368880) - březen 2017

Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních standardních mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

Změna byla zrušena k 19. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61094-5 ed. 2 (368880) - březen 2017 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61094-5/změna Z1 (368880) - březen 2017

Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů

Změna byla zrušena k 4. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 14556 (420380) - březen 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda

340 Kč

ČSN ISO 26843 (420388) - březen 2017

Kovové materiály - Stanovení lomové houževnatosti při rázových rychlostech zátěžování na zkušebních tělesech typu Charpy s předem vytvořenou trhlinou

440 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - březen 2017 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli

570 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - březen 2017 aktuální vydání

Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

350 Kč

ČSN EN 10363 (425312) - březen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 14224 (451630) - březen 2017 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Shromažďování a výměna údajů o spolehlivosti a údržbě přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 131-1 +A1/Oprava 1 (493830) - březen 2017

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 131-1 ed. 2/Oprava 1 (493830) - březen 2017

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 18217 (496124) - březen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12863/změna A1 (569521) - březen 2017

Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14112 (588819) - březen 2017 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16849 (657057) - březen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4623-2 (673107) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 2: Hliníkové podklady

230 Kč

ČSN EN ISO 3248 (673110) - březen 2017 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení účinku tepla

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13083 +A1 (699023) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem

230 Kč

ČSN EN 14432 (699037) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování

190 Kč

ČSN EN 14433 (699038) - březen 2017 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily

230 Kč

ČSN EN 13012 (699112) - březen 2017 aktuální vydání

Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN P CEN/TS 17006 (721016) - březen 2017

Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - březen 2017 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

190 Kč

ČSN EN 14411 ed. 2/změna Z2 (725109) - březen 2017

Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14411 ed. 3 (725109) - březen 2017 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování

590 Kč

ČSN EN 13165 +A1/změna Z2 (727204) - březen 2017

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace

Změna byla zrušena k 31. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13165 +A2 (727204) - březen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace

550 Kč

ČSN EN 13166 +A1/změna Z2 (727205) - březen 2017

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 31. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13166 +A2 (727205) - březen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - březen 2017 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů

440 Kč

ČSN 73 0532/změna Z3 (730532) - březen 2017

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

125 Kč

ČSN 73 0580-1/změna Z2 (730580) - březen 2017

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

32 Kč

ČSN P 73 2451/změna Z1 (732451) - březen 2017

Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu

32 Kč

ČSN EN 14471 +A1 (734215) - březen 2017 aktuální vydání

Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

590 Kč

ČSN 73 6412 (736412) - březen 2017 aktuální vydání

Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0434 (750434) - březen 2017 aktuální vydání

Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu

570 Kč

ČSN EN ISO 5667-14 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

350 Kč

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

350 Kč

ČSN EN ISO 17294-2 (757388) - březen 2017 aktuální vydání

Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu

350 Kč

ČSN EN ISO 14189 (757865) - březen 2017

Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19076 (793844) - březen 2017

Usně - Měření plochy usně - Elektronické metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 5089/změna Z1 (800064) - březen 2017

Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky

65 Kč

ČSN EN 1815 (804433) - březen 2017 aktuální vydání

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 458 (832111) - březen 2017 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

440 Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205) - březen 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

590 Kč

ČSN EN 14582 (838023) - březen 2017 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení

350 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10328 (844004) - březen 2017 aktuální vydání

Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 (852761) - březen 2017 aktuální vydání

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

1 395 Kč

ČSN EN ISO 7396-1/změna Z1 (852761) - březen 2017

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7864 (856220) - březen 2017 aktuální vydání

Sterilní injekční jehly pro jedno použití - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6009 (856221) - březen 2017 aktuální vydání

Injekční jehly pro jedno použití - Barevné značení pro identifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9626 (856230) - březen 2017 aktuální vydání

Jehlové trubičky z nerezové oceli pro výrobu zdravotnických prostředků - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 084 V2.1.1 (870004) - březen 2017

Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 086 V2.1.2 (875004) - březen 2017

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-2 V3.8.1 (875042) - březen 2017

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

ČSN ETSI EN 300 698 V2.1.1 (875069) - březen 2017

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 841-3 V2.1.1 (875109) - březen 2017

Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-5 V2.1.1 (875110) - březen 2017

Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 537 V2.1.1 (875140) - březen 2017

Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu (MEDS) provozované v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 204 V2.1.2 (875171) - březen 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 301 406 V2.2.2 (875534) - březen 2017

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč