Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2014

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
94108

ČSN ISO 13053-2 (010217) - srpen 2014

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy

550 Kč vč. DPH
94594

ČSN ISO 11843-5 (010240) - srpen 2014

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.17t


295 Kč vč. DPH
94593

ČSN ISO 11843-7 (010240) - srpen 2014

Detekční schopnost - Část 7: Metodologie založená na stochastických vlastnostech šumu přístroje

340 Kč vč. DPH
94468

ČSN ISO 7870-3 (010272) - srpen 2014

Regulační diagramy - Část 3: Přejímací regulační diagramy

340 Kč vč. DPH
93248

ČSN ISO 1328-2 (014682) - srpen 2014

Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení

230 Kč vč. DPH
93237

ČSN ISO 6336-3 (014687) - srpen 2014

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu

550 Kč vč. DPH
93253

ČSN ISO 14635-3 (014691) - srpen 2014

Ozubená kola – Zkušební postupy FZG – Část 3: Zkušební metoda FZG A/2, 8/50 relativní zatížitelnosti zadíráním a charakteristiky opotřebení polotekutých maziv pro ozubená kola

340 Kč vč. DPH
95682

ČSN ISO 17687 (018310) - srpen 2014 aktuální vydání

Systémy řízení a dopravní informace (TICS) - Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní dopravy - Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování dopravy nebezpečných materiálů/zboží

550 Kč vč. DPH
95680

ČSN P ISO/TS 17187 (018319) - srpen 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95681

ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 (018398) - srpen 2014

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Funkční charakteristiky výběru poplatků - Část 2: Rámec pro zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
95262

ČSN EN 12473 (038351) - srpen 2014 aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95470

ČSN EN ISO 15589-2 (038392) - srpen 2014

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
95804

ČSN EN ISO 5817 (050110) - srpen 2014 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality

350 Kč vč. DPH
95687

ČSN EN ISO 5826 (052020) - srpen 2014 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory

350 Kč vč. DPH
95777

ČSN 06 0310 (060310) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.17t


405 Kč vč. DPH
95776

ČSN 06 0830 (060830) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.14t


372 Kč vč. DPH
95837

ČSN EN ISO 11439/Oprava 1 (078339) - srpen 2014

Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech

20 Kč vč. DPH
95840

ČSN EN 14841 (078474) - srpen 2014 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG

190 Kč vč. DPH
95838

ČSN EN ISO 10462 (078542) - srpen 2014

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t


360 Kč vč. DPH
95773

ČSN EN 61587-5 (188003) - srpen 2014

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 5: Seizmické zkoušky pro nosné konstrukce, kostry a zásuvné jednotky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
95801

ČSN EN 834 (258521) - srpen 2014 aktuální vydání

Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií

350 Kč vč. DPH
95775

ČSN EN 15011 +A1 (270210) - srpen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

590 Kč vč. DPH
95846

ČSN EN 12643 (277521) - srpen 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95845

ČSN EN 13524 +A2 (278324) - srpen 2014

Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95448

ČSN EN 2794-001 (311741) - srpen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95455

ČSN EN 2794-004 (311741) - srpen 2014 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95449

ČSN EN 2030 (312170) - srpen 2014

Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.3544) - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
95767

ČSN ISO 14721 (319620) - srpen 2014

Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model

770 Kč vč. DPH
95456

ČSN EN 16495 (319806) - srpen 2014

Řízení letového provozu - Informační bezpečnost pro organizace poskytující podporu civilnímu letovému provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.15t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

590 Kč vč. DPH
95781

ČSN EN 50050 ed. 2/změna Z1 (332034) - srpen 2014

Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Elektrostatické ruční stříkací zařízení

Změna byla zrušena k 14. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95783

ČSN EN 50050-1 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty

350 Kč vč. DPH
95782

ČSN EN 50050-2 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty

350 Kč vč. DPH
95779

ČSN EN 50050-3 (332034) - srpen 2014

Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky

340 Kč vč. DPH
95689

ČSN EN 60079-0 ed. 4/změna A11 (332320) - srpen 2014

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 6. červenci 2021.

125 Kč vč. DPH
95693

ČSN EN 60079-17 ed. 3/změna Z1 (332320) - srpen 2014

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

Změna byla zrušena k 24. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95692

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320) - srpen 2014

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

350 Kč vč. DPH
95210

ČSN 33 3320 ed. 2 (333320) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

190 Kč vč. DPH
95211

ČSN 33 3320/změna Z2 (333320) - srpen 2014

Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

Změna byla zrušena k 31. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95674

ČSN EN 50131-2-7-1/změna A1 (334591) - srpen 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

125 Kč vč. DPH
95675

ČSN EN 50131-2-7-2/změna A1 (334591) - srpen 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

125 Kč vč. DPH
95676

ČSN EN 50131-2-7-3/změna A1 (334591) - srpen 2014

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

125 Kč vč. DPH
95677

ČSN EN 62676-1-1 (334592) - srpen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t


460 Kč vč. DPH
95812

ČSN EN 62676-1-2 (334592) - srpen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.15t


570 Kč vč. DPH
95813

ČSN EN 62676-2-1 (334592) - srpen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky

350 Kč vč. DPH
95401

ČSN 34 2614 ed. 2/změna Z2 (342614) - srpen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95390

ČSN 34 2614 ed. 3 (342614) - srpen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t


740 Kč vč. DPH
94872

ČSN EN 61788-19 (345685) - srpen 2014

Supravodivost - Část 19: Měření mechanických vlastností - Tahová zkouška působení v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95422

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791) - srpen 2014 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Obecně a návod

350 Kč vč. DPH
95423

ČSN EN 60068-1/změna Z1 (345791) - srpen 2014

Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95703

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95704

ČSN EN 60243-2/změna Z1 (346463) - srpen 2014

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95705

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95706

ČSN EN 60243-3/změna Z1 (346463) - srpen 2014

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 us)

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95652

ČSN EN 60819-3-4 ed. 2 (346570) - srpen 2014 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95653

ČSN EN 60819-3-4/změna Z1 (346570) - srpen 2014

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy

Změna byla zrušena k 16. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95678

ČSN EN 61034-1/změna A1 (347020) - srpen 2014

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení

125 Kč vč. DPH
95787

ČSN EN 62230/změna A1 (347028) - srpen 2014

Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím

125 Kč vč. DPH
95702

ČSN EN 50262/změna Z1 (347501) - srpen 2014

Kabelové průchodky pro elektrické instalace

Změna byla zrušena k 23. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
94666

TNI IEC/TR 1597 (347512) - srpen 2014

Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče

440 Kč vč. DPH
95668

ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 (347819) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
95669

ČSN EN 50289-3-8/změna Z1 (347819) - srpen 2014

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru

Změna byla zrušena k 16. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95661

ČSN EN 50290-2-23 ed. 2 (347820) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely

230 Kč vč. DPH
95662

ČSN EN 50290-2-23/změna Z1 (347820) - srpen 2014

Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolace PE

Změna byla zrušena k 16. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95663

ČSN EN 50290-2-25 ed. 2 (347820) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-25: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi polypropylenu pro izolaci

190 Kč vč. DPH
95664

ČSN EN 50290-2-25/změna Z1 (347820) - srpen 2014

Komunikační kabely - Část 2-25: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi polypropylénu pro izolaci

Změna byla zrušena k 16. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95665

ČSN EN 50601 (347822) - srpen 2014

Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy D - Předmětová specifikace

190 Kč vč. DPH
95666

ČSN EN 50602 (347822) - srpen 2014

Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Nestíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy E - Předmětová specifikace

190 Kč vč. DPH
95667

ČSN EN 50603 (347822) - srpen 2014

Generické kabelové systémy - Specifikace pro zkoušky symetrické komunikační kabeláže v souladu s EN 50173-4 - Stíněné přímé propojovací šnůry a přímé šnůry pro pracoviště pro aplikace třídy E - Předmětová specifikace

190 Kč vč. DPH
95660

ČSN EN 60255-5/změna Z1 (353505) - srpen 2014

Elektrická relé - Část 5: Koordinace izolace pro měřicí relé a zařízení ochrany - Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95658

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522) - srpen 2014 aktuální vydání

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

590 Kč vč. DPH
95659

ČSN EN 60255-27/změna Z1 (353522) - srpen 2014

Měřící relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

Změna byla zrušena k 19. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95290

ČSN 35 4701-2 ed. 2/změna Z1 (354701) - srpen 2014

Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až J

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95289

ČSN 35 4701-2 ed. 3 (354701) - srpen 2014

Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K

1 390 Kč vč. DPH
95683

ČSN EN 62056-3-1 (356131) - srpen 2014

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
95684

ČSN EN 62056-31/změna Z1 (356131) - srpen 2014

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet, ovládání sazby a zátěže - Část 31: Užití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálů

Změna byla zrušena k 24. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95686

ČSN EN 62056-53 ed. 2/změna Z3 (356131) - srpen 2014

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 53: Aplikační vrstva COSEM

Změna byla zrušena k 10. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95311

TNI CLC/TR 50579 (356138) - srpen 2014

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz

230 Kč vč. DPH
95644

ČSN EN 140401-801 ed. 2/změna A1 (358174) - srpen 2014

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25; 0,5; 1

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
95643

ČSN EN 140401-802 ed. 2/změna A2 (358174) - srpen 2014

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
95647

ČSN EN 140401-804 ed. 2/změna A1 (358174) - srpen 2014

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
95645

ČSN EN 140101-806/změna A1 (358199) - srpen 2014

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
95673

ČSN EN 60794-1-2 ed. 2/změna Z4 (359223) - srpen 2014

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95672

ČSN EN 60794-1-20 (359223) - srpen 2014

Optické vláknové kabely - Část 1-20: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecně a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
95671

ČSN EN 60794-2-20 ed. 2/změna Z1 (359223) - srpen 2014

Optické kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely

Změna byla zrušena k 10. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95670

ČSN EN 60794-2-20 ed. 3 (359223) - srpen 2014

Optické vláknové kabely - Část 2-20: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické mnohovláknové kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
95778

ČSN EN 62707-1 (360710) - srpen 2014

Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč vč. DPH
95807

ČSN EN 61591/změna A11 (361060) - srpen 2014

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
95825

ČSN EN 50083-8 ed. 2 (367211) - srpen 2014 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95826

ČSN EN 50083-8/změna Z1 (367211) - srpen 2014

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 8: Elektromagnetická kompatibilita pro sítě

Změna byla zrušena k 8. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95774

ČSN EN 62287-1 ed. 2/změna A1 (367826) - srpen 2014

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 10. květnu 2020.

190 Kč vč. DPH
95654

ČSN EN 50413/změna A1 (367917) - srpen 2014

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

125 Kč vč. DPH
95709

ČSN EN 50332-1 ed. 2 (368307) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 1: Obecná metoda pro "originální soupravu zařízení"

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95710

ČSN EN 50332-1/změna Z1 (368307) - srpen 2014

Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást přenosného zvukového zařízení - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku a stanovení limitní hodnoty - Část 1: Všeobecná metoda pro "originální soupravu zařízení"

Změna byla zrušena k 23. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95707

ČSN EN 50332-2 ed. 2 (368307) - srpen 2014

Elektroakustická zařízení: Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 2: Přizpůsobení sestav se sluchátky, pokud je buď jedna ze součástí, nebo jsou-li obě součásti dodávány jako originální souprava zařízení, avšak s normalizovanými konektory mezi oběma součástmi umožňujícími kombinování součástí od různých výrobců nebo různého provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95708

ČSN EN 50332-2/změna Z1 (368307) - srpen 2014

Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást přenosného zvukového zařízení - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku a stanovení limitní hodnoty - Část 2: Přizpůsobení odděleně dodávaných sestav sluchátek

Změna byla zrušena k 23. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95646

ČSN EN 61966-2-1/Oprava 1 (368610) - srpen 2014

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-1: Management barev - Aktuální prostor barev RGB - sRGB

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
95627

ČSN EN 61672-1 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky

440 Kč vč. DPH
95628

ČSN EN 61672-1/změna Z1 (368813) - srpen 2014

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95629

ČSN EN 61672-2 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t


565 Kč vč. DPH
95630

ČSN EN 61672-2/změna Z1 (368813) - srpen 2014

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95631

ČSN EN 61672-3 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky

230 Kč vč. DPH
95632

ČSN EN 61672-3/změna Z1 (368813) - srpen 2014

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95445

ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079) - srpen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky

440 Kč vč. DPH
95701

ČSN EN 62444 (370540) - srpen 2014

Kabelové průchodky pro elektrické instalace

350 Kč vč. DPH
95713

ČSN EN 12583 (386481) - srpen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

550 Kč vč. DPH
95712

ČSN EN 10107 (420231) - srpen 2014 aktuální vydání

Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t


250 Kč vč. DPH
95771

ČSN ISO 10113/změna Z1 (420435) - srpen 2014

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie

65 Kč vč. DPH
95772

ČSN ISO 10275/změna Z1 (420436) - srpen 2014

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

65 Kč vč. DPH
95763

ČSN EN ISO 22068 (420852) - srpen 2014

Spékané kovové materiály odlévané do vstřikovacích forem - Specifikace

230 Kč vč. DPH
95711

ČSN EN 13599 (421501) - srpen 2014 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč vč. DPH
95462

ČSN EN ISO 13085 (451391) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubí ze slitiny hliníku použité pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95461

ČSN EN ISO 13503-6 (451402) - srpen 2014

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 6: Postupy měření úniku výplachových tekutin za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95457

ČSN EN 16449 (490084) - srpen 2014

Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
95770

ČSN EN 599-1 +A1 (490672) - srpen 2014 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití

440 Kč vč. DPH
95250

ČSN EN 16453 (500415) - srpen 2014

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení ftalátů v extraktu z papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95473

ČSN EN ISO 8968-1 (570528) - srpen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95469

ČSN EN ISO 11357-5 (640748) - srpen 2014

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95848

TNI CEN/TR 1046 (643199) - srpen 2014

Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země

440 Kč vč. DPH
95715

ČSN 65 0102 (650102) - srpen 2014 aktuální vydání

Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek

350 Kč vč. DPH
95815

ČSN EN 12597 (657000) - srpen 2014 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie

230 Kč vč. DPH
95814

ČSN EN 13924-2 (657203) - srpen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty

350 Kč vč. DPH
95458

ČSN EN 16437 (665225) - srpen 2014

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na porézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95459

ČSN EN 16438 (665226) - srpen 2014

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení fungicidní aktivity nebo aktivity proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95265

ČSN EN ISO 16925 (673067) - srpen 2014

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95256

ČSN EN 13445-1/změna A1 (695245) - srpen 2014

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95255

ČSN EN 13445-3/změna A2 (695245) - srpen 2014

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95648

ČSN EN 15683-2 (701585) - srpen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
95788

ČSN EN 14318-1 (727240) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95789

ČSN EN 14318-2 (727240) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč vč. DPH
95790

ČSN EN 14319-1 (727241) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95791

ČSN EN 14319-2 (727241) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

190 Kč vč. DPH
95792

ČSN EN 14320-1 (727242) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95793

ČSN EN 14320-2 (727242) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč vč. DPH
95800

ČSN EN 14315-1 (727247) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95799

ČSN EN 14315-2 (727247) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč vč. DPH
95827

ČSN ISO 15686-1 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
95835

ČSN ISO 15686-10 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95828

ČSN ISO 15686-2 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
95829

ČSN ISO 15686-3 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
95830

ČSN ISO 15686-4 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95833

ČSN ISO 15686-8 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
95834

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
95836

ČSN EN 1457-2/Oprava 1 (734202) - srpen 2014

Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody

20 Kč vč. DPH
95806

ČSN EN 13286-2/Oprava 1 (736185) - srpen 2014

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

20 Kč vč. DPH
95802

ČSN EN 13848-6 (736359) - srpen 2014

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje

340 Kč vč. DPH
95609

ČSN EN 13197 +A1 (737021) - srpen 2014 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95724

ČSN EN 13120 +A1 (746033) - srpen 2014 aktuální vydání

Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

440 Kč vč. DPH
95690

ČSN EN 16433 (746083) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
95725

ČSN EN 16434 (746084) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

230 Kč vč. DPH
95657

ČSN EN 16153/Oprava 1 (747722) - srpen 2014

Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
95460

ČSN EN 15513 (755650) - srpen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Oxid uhličitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95785

ČSN EN ISO 17994 (757017) - srpen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami

340 Kč vč. DPH
95688

ČSN EN 15910 (757705) - srpen 2014

Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami

440 Kč vč. DPH
95714

TNI CEN/TR 16456 (758087) - srpen 2014

Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

550 Kč vč. DPH
95465

ČSN EN ISO 11646 (792004) - srpen 2014 aktuální vydání

Usně - Měření plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95642

ČSN EN ISO 2076 (800010) - srpen 2014

Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy

340 Kč vč. DPH
95454

ČSN EN 16414 (835521) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95453

ČSN EN 16413 (835522) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95696

ČSN ISO 15685 (836443) - srpen 2014

Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů

230 Kč vč. DPH
95695

ČSN EN ISO 11268-2 (836456) - srpen 2014

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t


405 Kč vč. DPH
95764

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260) - srpen 2014

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance

350 Kč vč. DPH
95699

ČSN ETSI EN 302 885-1 V1.3.1 (875157) - srpen 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95700

ČSN ETSI EN 302 885-3 V1.2.1 (875157) - srpen 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95816

ČSN ETSI EN 303 039 V1.1.1 (875167) - srpen 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
95249

ČSN EN 15939 +A1 (911043) - srpen 2014

Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
95464

ČSN EN ISO 19117 (979836) - srpen 2014

Geografická informace - Zobrazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč vč. DPH
95451

ČSN EN ISO 11073-10102 (980014) - srpen 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10102: Názvosloví - Označování EKG

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
95450

ČSN EN ISO 11073-10418 (980014) - srpen 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10418: Specializovaná zařízení - Komunikační zařízení INR

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

662 Kč vč. DPH