ČSN ISO 14721 (319620)

Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model

ČSN ISO 14721 Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje referenční model otevřeného archivačního informačního systému (open archival information system; OAIS). OAIS je archiv, který tvoří uskupení lidí a systémů, jež přijalo odpovědnost za uchovávání informací a jejich zpřístupňování určené skupině, přičemž toto uskupení může být součástí většího celku. Plní povinnosti stanovené touto mezinárodní normou, což umožňuje archiv OAIS odlišit od jiných archivů. Termín "otevřený" v případě archivu OAIS vyjadřuje skutečnost, že tato mezinárodní norma a budoucí související mezinárodní normy vznikají ve veřejných diskuzích, a neznamená, že přístup k archivu je neomezený.
Tato mezinárodní norma stanovuje, jak rozumět archivním pojmům potřebným pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálních informací a pro zvýšení informovanosti v této oblasti, poskytuje základ, který organizace nearchivního typu potřebují k tomu, aby mohly patřičně uchovávat informace, stanovuje zásady - včetně terminologie a pojmů - pro popis a porovnávání podoby a provozu stávajících a budoucích archivů a pro popis a porovnávání různých strategií a postupů pro dlouhodobé uchovávání, poskytuje základnu pro porovnávání datových modelů digitálních informací uchovávaných v archivech a pro diskusi o tom, k jakým změnám datových modelů a souvisejících informací může v průběhu času docházet, stanovuje zásady, které mohou být dále rozšířeny tak, aby pokrývaly oblast dlouhodobého uchovávání informací, jež se nevyskytují v digitální podobě (např. fyzických nosičů nebo fyzických vzorků), rozšiřuje dohodu o prvcích a procesech pro dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování digitálních informací, a propaguje rozšíření trhu, který může být podporován dodavateli a poskytuje návod pro vyhledání a tvorbu norem souvisejících s referenčním modelem OAIS.

Označení ČSN ISO 14721 (319620)
Katalogové číslo 95767
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8590963957678
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 16363 (319621)
Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 14 721
  • ČSN ISO 14721:2014
  • ČSN ISO 14 721:2014
foo