ČSN EN ISO 11268-2 (836456) Zrušená norma

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei

ČSN EN ISO 11268-2 Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 11268 specifikuje jednu z metod pro hodnocení funkce půdního prostředí a stanovení účinků půdních kontaminantů a chemických látek na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei. Zkušební živočichové jsou vystaveni působení látek, které přijímají pokožkou a zažívacím traktem. Tato metoda je použitelná pro půdy a půdní materiály neznámé kvality, např. z kontaminovaných stanovišť, upravených půd, půd po remediaci, ze zemědělských nebo jiných stanovišť, a pro odpady.

Označení ČSN EN ISO 11268-2 (836456)
Katalogové číslo 95695
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963956954
Změny a opravy Z1 3.16t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2023
a nahrazena ČSN EN ISO 11268-2 (836456)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení normy bylo změnou Z1 3.16t změněno z ČSN ISO 11268-2 na ČSN EN ISO 11268-2.

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11268-1 (836456)
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei

ČSN EN ISO 11268-3 (836456)
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu

foo