Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2013

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
92170

ČSN EN ISO 14045 (010945) - únor 2013 aktuální vydání

Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny

550 Kč vč. DPH
92194

ČSN ISO 21940-23 (011449) - únor 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů

340 Kč vč. DPH
91906

ČSN EN 16212 (011503) - únor 2013

Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
91907

ČSN EN 16231 (011504) - únor 2013

Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
92203

ČSN EN ISO 9712 (015004) - únor 2013

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

350 Kč vč. DPH
91888

ČSN EN ISO 16047/změna A1 (021090) - únor 2013

Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
92244

ČSN ISO 17752 (038213) - únor 2013

Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
91902

ČSN EN ISO 7866 (078524) - únor 2013

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.14t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč vč. DPH
92299

ČSN ISO 8573-1 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty

230 Kč vč. DPH
92298

ČSN ISO 8573-2 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
92297

ČSN ISO 8573-3 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
92296

ČSN ISO 8573-4 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
92295

ČSN ISO 8573-5 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
92294

ČSN ISO 8573-6 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
92293

ČSN ISO 8573-7 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
92292

ČSN ISO 8573-8 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
92291

ČSN ISO 8573-9 (109001) - únor 2013

Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
91742

ČSN EN ISO 14644-9 (125301) - únor 2013

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
92014

ČSN EN ISO 23125/změna A1 (200701) - únor 2013

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
91898

ČSN EN 12405-2 (257700) - únor 2013

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
91989

ČSN P CEN/TS 15597-2 (278330) - únor 2013

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení

340 Kč vč. DPH
91912

ČSN EN 2591-307 (311810) - únor 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 307: Slaná mlha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
91911

ČSN EN 2591-402 (311810) - únor 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 402: Rázy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
91914

ČSN EN 3745-405 (311925) - únor 2013

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Zkouška ohybu při nízké/vysoké teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
91913

ČSN EN 3464 (312506) - únor 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Desky - 6 mm < a ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
91909

ČSN EN 3456 (312507) - únor 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
92258

ČSN EN 50388 ed. 2 (333508) - únor 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t


570 Kč vč. DPH
92259

ČSN EN 50388/změna Z1 (333508) - únor 2013

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

Změna byla zrušena k 13. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92053

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) - únor 2013 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

590 Kč vč. DPH
92054

ČSN EN 62305-2/změna Z1 (341390) - únor 2013

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92121

ČSN EN 60317-56 (347307) - únor 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm, třída 180

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 13. září 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
92118

ČSN EN 60851-6 ed. 2 (347308) - únor 2013 aktuální vydání

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti

230 Kč vč. DPH
92119

ČSN EN 60851-6/změna Z1 (347308) - únor 2013

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92159

ČSN IEC 60076-12 (351001) - únor 2013

Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů

340 Kč vč. DPH
91507

ČSN EN 60512-16-21 (354055) - únor 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92015

ČSN EN 50425/změna Z1 (354106) - únor 2013

Spínače pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace - Skupinová norma - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

Změna byla zrušena k 22. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92013

ČSN EN 60669-2-6 (354106) - únor 2013

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

340 Kč vč. DPH
91707

ČSN EN 60898-1/změna A13 (354170) - únor 2013

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

Změna bude zrušena k 28. květnu 2024.

125 Kč vč. DPH
92131

ČSN EN 60439-2 ed. 2/změna Z1 (357107) - únor 2013

Rozváděče nn - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92130

ČSN EN 61439-6 (357107) - únor 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

440 Kč vč. DPH
91508

ČSN EN 60717 (358800) - únor 2013

Metoda pro stanovení potřebného místa pro kondenzátory a rezistory s jednostrannými vývody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92408

ČSN EN 60704-2-6 ed. 2 (361008) - únor 2013 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

230 Kč vč. DPH
92409

ČSN EN 60704-2-6/změna Z1 (361008) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92399

ČSN EN 60335-2-2 ed. 2/Oprava 1 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92404

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2/Oprava 2 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

20 Kč vč. DPH
92405

ČSN EN 60335-2-25 ed. 4/Oprava 1 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92400

ČSN EN 60335-2-3 ed. 2/Oprava 1 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92406

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2/Oprava 1 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

20 Kč vč. DPH
92401

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/Oprava 2 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92402

ČSN EN 60335-2-7 ed. 3/Oprava 1 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92403

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/Oprava 1 (361045) - únor 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

20 Kč vč. DPH
92280

ČSN EN 61982 (364328) - únor 2013

Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti

440 Kč vč. DPH
92281

ČSN EN 61982-1/změna Z1 (364328) - únor 2013

Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Parametry zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92282

ČSN EN 61982-2/změna Z1 (364328) - únor 2013

Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky funkce a odolnosti při dynamickém vybíjení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92283

ČSN EN 61982-3/změna Z1 (364328) - únor 2013

Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Zkoušky funkčních vlastností a životnosti (pro vozidla užívaná v obvyklém městském provozu)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92182

ČSN ISO/IEC 15408-1 (369789) - únor 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model

570 Kč vč. DPH
92149

ČSN EN 12007-1 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

340 Kč vč. DPH
92150

ČSN EN 12007-2 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

340 Kč vč. DPH
92148

ČSN EN 12007-4 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

350 Kč vč. DPH
92147

ČSN EN 12327 (386414) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

230 Kč vč. DPH
92205

ČSN EN ISO 13944 (420861) - únor 2013 aktuální vydání

Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda

190 Kč vč. DPH
92290

ČSN EN ISO 536 (500304) - únor 2013 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti

190 Kč vč. DPH
92387

ČSN EN 15861 (512010) - únor 2013

Potravinářské stroje - Udírny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

340 Kč vč. DPH
91745

ČSN P CEN/TS 15633-3 (560670) - únor 2013

Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
92046

ČSN EN 16195 (654822) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu

190 Kč vč. DPH
92045

ČSN EN 16196 (654823) - únor 2013

Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu

190 Kč vč. DPH
92044

ČSN EN 16197 (654824) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie

190 Kč vč. DPH
92043

ČSN EN 16198 (654825) - únor 2013

Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku

230 Kč vč. DPH
92042

ČSN EN 16199 (654826) - únor 2013

Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie

190 Kč vč. DPH
92234

ČSN ISO 3771 (656069) - únor 2013 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou

190 Kč vč. DPH
92233

ČSN ISO 2137 (656307) - únor 2013 aktuální vydání

Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem

340 Kč vč. DPH
92279

ČSN 65 6508 (656508) - únor 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.17t


255 Kč vč. DPH
91900

ČSN EN ISO 13632 (670575) - únor 2013

Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92249

ČSN EN ISO 13076 (673011) - únor 2013

Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů

190 Kč vč. DPH
92385

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
92386

ČSN EN ISO 22476-7 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
92398

ČSN EN 1744-8 (721196) - únor 2013

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč vč. DPH
92284

ČSN EN 450-1 (722064) - únor 2013 aktuální vydání

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč vč. DPH
92416

ČSN EN 450-1 +A1/změna Z1 (722064) - únor 2013

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92138

ČSN EN 846-14 (722711) - únor 2013

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

230 Kč vč. DPH
92135

ČSN EN 846-5 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)

190 Kč vč. DPH
92136

ČSN EN 846-6 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)

190 Kč vč. DPH
92137

ČSN EN 846-7 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou)

190 Kč vč. DPH
92095

ČSN EN 492/změna Z1 (723401) - únor 2013

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92099

ČSN EN 494 +A3/změna Z1 (723402) - únor 2013

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92097

ČSN EN 12467/změna Z1 (723403) - únor 2013

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92243

ČSN 73 0802/změna Z1 (730802) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

65 Kč vč. DPH
92265

ČSN 73 0804/změna Z1 (730804) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

65 Kč vč. DPH
92240

ČSN 73 0810/změna Z2 (730810) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
92242

ČSN 73 0831/změna Z1 (730831) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

32 Kč vč. DPH
92238

ČSN 73 0833/změna Z1 (730833) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

32 Kč vč. DPH
92237

ČSN 73 0834/změna Z2 (730834) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

32 Kč vč. DPH
92253

ČSN 73 0835/změna Z1 (730835) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

32 Kč vč. DPH
92252

ČSN 73 0848/změna Z1 (730848) - únor 2013

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

32 Kč vč. DPH
92101

ČSN EN 12390-1 (731302) - únor 2013 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

190 Kč vč. DPH
92102

ČSN EN 12504-2 (731303) - únor 2013 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

190 Kč vč. DPH
92211

ČSN 73 4108 (734108) - únor 2013 aktuální vydání

Hygienická zařízení a šatny

440 Kč vč. DPH
92274

ČSN 73 6109 (736109) - únor 2013 aktuální vydání

Projektování polních cest

350 Kč vč. DPH
92384

ČSN 73 6360-2/změna Z1 (736360) - únor 2013

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

65 Kč vč. DPH
92208

ČSN P CEN/TS 1317-8 (737001) - únor 2013

Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly

440 Kč vč. DPH
92177

ČSN 75 0150/změna Z1 (750150) - únor 2013

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

32 Kč vč. DPH
92176

ČSN 75 0161/změna Z1 (750161) - únor 2013

Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod

32 Kč vč. DPH
92273

ČSN 75 5409 (755409) - únor 2013

Vnitřní vodovody

440 Kč vč. DPH
92423

ČSN EN 13752 (755722) - únor 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý

230 Kč vč. DPH
92415

ČSN EN ISO 14403-1 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)

230 Kč vč. DPH
92414

ČSN EN ISO 14403-2 (757413) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč vč. DPH
92228

TNI 75 7521 (757521) - únor 2013

Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách

190 Kč vč. DPH
92289

ČSN 75 7712 (757712) - únor 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu

230 Kč vč. DPH
91739

ČSN EN ISO 17131 (792025) - únor 2013

Usně - Mikroskopická identifikace usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
91740

ČSN EN 14602 (795625) - únor 2013 aktuální vydání

Obuv - Zkušební metody pro posuzování ekologických kritérií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
91737

ČSN P CEN ISO/TS 16179 (795641) - únor 2013

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení organocíničitých sloučenin v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
91738

ČSN P CEN ISO/TS 16186 (795642) - únor 2013

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda kvantitativního stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU) v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92407

ČSN EN ISO 105-A11 (800114) - únor 2013

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A11: Stanovení stupňů stálobarevnosti postupem digitálního snímání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
92287

ČSN EN ISO 4920 (800827) - únor 2013

Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)

190 Kč vč. DPH
92286

ČSN ISO 7768 (800832) - únor 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění

230 Kč vč. DPH
92411

ČSN EN ISO 12947-1/Oprava 2 (800846) - únor 2013

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale

20 Kč vč. DPH
92288

ČSN EN 795 (832628) - únor 2013 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.14t


460 Kč vč. DPH
92187

ČSN EN 16087-1 (836168) - únor 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)

230 Kč vč. DPH
92188

ČSN EN 16087-2 (836168) - únor 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu

190 Kč vč. DPH
92226

ČSN EN ISO 12782-1 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou

230 Kč vč. DPH
92225

ČSN EN ISO 12782-2 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem

230 Kč vč. DPH
92224

ČSN EN ISO 12782-3 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou

230 Kč vč. DPH
92223

ČSN EN ISO 12782-4 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků

340 Kč vč. DPH
92222

ČSN EN ISO 12782-5 (836231) - únor 2013

Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků

340 Kč vč. DPH
92217

ČSN EN 16179 (838115) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků

440 Kč vč. DPH
92219

ČSN EN 16173 (838116) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné

190 Kč vč. DPH
92218

ČSN EN 16174 (838117) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

230 Kč vč. DPH
92221

ČSN EN 16168 (838135) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování

190 Kč vč. DPH
92220

ČSN EN 16169 (838136) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla

190 Kč vč. DPH
92216

ČSN EN 16166 (838150) - únor 2013

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

230 Kč vč. DPH
92266

ČSN EN 16214-1 (838260) - únor 2013

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

350 Kč vč. DPH
92425

ČSN EN ISO 5361/Oprava 1 (852110) - únor 2013

Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 30. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
91904

ČSN EN ISO 21672-2 (856019) - únor 2013

Stomatologie - Parodontální sondy - Část 2: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92417

ČSN ETSI EN 300 386 V1.6.1 (872004) - únor 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
92390

ČSN ETSI EN 300 176-2 V2.2.1 (875012) - únor 2013

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
92420

ČSN ETSI EN 300 392-7 V3.3.1 (875042) - únor 2013

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
92418

ČSN ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (875101) - únor 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
92389

ČSN ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (875107) - únor 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
92419

ČSN ETSI EN 300 468 V1.13.1 (879012) - únor 2013

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
91743

ČSN EN 1728 (910235) - únor 2013 aktuální vydání

Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
91733

ČSN EN 16095 (961510) - únor 2013

Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
91734

ČSN EN 16096 (961511) - únor 2013

Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
91732

ČSN EN 16085 (961512) - únor 2013

Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
91899

ČSN EN ISO 1828 (981020) - únor 2013

Kategoriální struktura pro terminologické systémy chirurgických zákroků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH