1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 2812-3 (673099) Zrušená norma

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu

ČSN EN ISO 2812-3 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu, kterou se pomocí savého materiálu stanoví odolnost jednotlivé vrstvy nátěru nebo vícevrstvého nátěrového systému proti působení kapalin nebo pastovitých látek. Tato metoda umožňuje zkoušejícímu stanovit účinek zkušební látky na nátěr a v případě nutnosti posoudit poškození podkladu.
Norma popisuje použité zařízení, přípravu zkušebních vzorků, postup zkoušky, vyhodnocení výsledků a uvádí obsah protokolu o zkoušce. V příloze uvádí příklady zkušebních látek používaných při této zkoušce.

Označení ČSN EN ISO 2812-3 (673099)
Katalogové číslo 92256
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963922560
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 2812-3 (673099)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 2812-3 (673099) z září 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 2812-1 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody

ČSN EN ISO 2812-2 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody

ČSN EN ISO 2812-4 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody

ČSN EN ISO 2812-5 (673099)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu