ČSN EN 16166 (838150)

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

ČSN EN 16166 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje empirickou metodu přímého stanovení organicky vázaného chloru, bromu a jodu (ale nikoli fluoru) ve vodě ve formách adsorbovaných a okludovaných do matrice vzorku. Do stanovení jsou zahrnuty netěkavé organicky vázané halogeny adsorbovatelné na aktivní uhlí, které se vyskytují ve vodné fázi vzorku před sušením, nebo adsorbované na povrchu vzorku. Tato norma je určena pro analýzu kalů, upraveného bioodpadu nebo půd v koncentracích od 5 mg/kg sušiny do přibližně 6 g/kg sušiny. Přesný koncentrační rozsah, který tato norma pokrývá, závisí na přístroji použitém pro stanovení.

Označení ČSN EN 16166 (838150)
Katalogové číslo 92216
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963922164
Dostupnost skladem (tisk na počkání)