ČSN EN 16087-1 (836168) Zrušená norma

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)

ČSN EN 16087-1 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje metodu pro stanovení aerobní biologické aktivity pomocných půdních látek a substrátů nebo jejich složek měřením rychlosti příjmu kyslíku (OUR). Rychlost příjmu kyslíku je ukazatelem míry rozkladu biodegradabilní (biologicky rozložitelné) organické hmoty během určitého časového období. Tato metoda není použitelná pro materiály s obsahem částic > 10 mm přesahujícím 20 %.

Označení ČSN EN 16087-1 (836168)
Katalogové číslo 92187
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963921877
Norma byla zrušena k 1. 8. 2020
a nahrazena ČSN EN 16087-1 (836168)
Tato norma nahradila ČSN EN 16087-1 (836168) z května 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16087-2 (836168)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu