ČSN (normy i změny) z ledna 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7626-1 (011416) - leden 2012 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 1: Základní termíny a definice, specifikace snímačů

350 Kč

ČSN ISO 28564-1 (018000) - leden 2012

Veřejné informační navigační systémy - Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-1 (060315) - leden 2012 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 15650 (120552) - leden 2012 aktuální vydání

Větrání budov - Požární klapky

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10943 (195010) - leden 2012 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Nepřímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12649 +A1 (277997) - leden 2012 aktuální vydání

Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje - Bezpečnost

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4678 (311205) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Svařované součásti a součásti vyrobené tvrdým pájením pro letecké konstrukce - Spoje kovových materiálů provedené laserovým svařováním - Kvalita svařovaných součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4683 (311260) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM 3504 (X4CrNiMo16-5-1) - Přetavená na vzduchu - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-007 (311808) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 007: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-008 (311808) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 008: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/7-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-002 (311809) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 002: Seznam a použití v kontaktech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2240-066 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 066: Žárovka, klasifikace 1829 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-067 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 067: Žárovka, klasifikace 1843 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-068 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 068: Žárovka, klasifikace 1864 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-069 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 069: Žárovka, klasifikace 1978 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-070 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 070: Žárovka, klasifikace 2232 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-071 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 071: Žárovka, klasifikace 3011 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-072 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 072: Žárovka, klasifikace 3912 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-073 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 073: Žárovka, klasifikace 4174 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-074 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 074: Žárovka, klasifikace 5086 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-075 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 075: Žárovka, klasifikace 5448 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-076 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 076: Žárovka, klasifikace 5678 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-077 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 077: Žárovka, klasifikace 6832 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-078 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 078: Žárovka, klasifikace 6838 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-079 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 079: Žárovka, klasifikace 6839 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-080 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 080: Žárovka, klasifikace 7007-704 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-081 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 081: Žárovka, klasifikace 7070 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-082 (311845) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 082: Žárovka, klasifikace 7079 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4672 (312255) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1504 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená elektrickým obloukem ve vakuu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4675 (312521) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Titan Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe) - Rm ≥ 1 300 MPa - Tyče - De < 110 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4685 (312522) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Titan Ti10V2Fe3Al - Tyče - D < 110 mm - Rm ≥ 1 240 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3280 (314900) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 2757 (317930) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Systém konstrukčních lepidel - Zkušební metoda - Stanovení zbytků po vysušení a spalování adhezních základových nátěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2535 (318235) - leden 2012

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2491 (318905) - leden 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého - Metody vytváření povlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 62013-1 ed. 2/změna Z1 (330384) - leden 2012

Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 1: Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

Změna byla zrušena k 30. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60204-33 (332200) - leden 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

945 Kč

ČSN EN 60079-35-1 (332320) - leden 2012

Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

340 Kč

ČSN EN 61850-4 ed. 2 (334850) - leden 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení

350 Kč

ČSN EN 61850-4/změna Z1 (334850) - leden 2012

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 4: Systémové a projektové řízení

Změna byla zrušena k 16. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) - leden 2012 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.13t

1 010 Kč

ČSN EN 62305-3/změna Z1 (341390) - leden 2012

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50399 (347113) - leden 2012

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, A1 2.17t

760 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60127-1 ed. 2/změna A1 (354730) - leden 2012

Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

65 Kč

ČSN EN 62258-2 ed. 2 (358759) - leden 2012 aktuální vydání

Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62258-2/změna Z1 (358759) - leden 2012

Polovodičové čipové výrobky - Část 2: Formáty pro výměnu dat

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50411-6-1 (359249) - leden 2012

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-1 ed. 2/změna Z1 (359250) - leden 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 27. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-45 (359252) - leden 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-141-2 (359255) - leden 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 141-2: Pasivní kompenzátor chromatické disperze užívající jednovidové disperzně kompenzační vlákno pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60400 ed. 3/změna A1 (360381) - leden 2012

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 20. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-3 ed. 2 (360510) - leden 2012 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

475 Kč

ČSN EN 61347-2-3/změna Z1 (360510) - leden 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-4/změna Z1 (360510) - leden 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro všeobecné osvětlení

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-5/změna Z1 (360510) - leden 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení ve veřejné dopravě

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-6/změna Z1 (360510) - leden 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení v letadlech

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-3/změna Z1 (361550) - leden 2012

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 (361551) - leden 2012 aktuální vydání

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 9.13t, A11 12.14t, A12 8.15t, A13 6.16t

885 Kč

ČSN EN 61029-2-3 (361581) - leden 2012

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-3: Zvláštní požadavky na hoblovky a tloušťkovačky

350 Kč

ČSN EN 60601-2-4/změna Z1 (364800) - leden 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na bezpečnost defibrilátorů

Změna byla zrušena k 12. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-46/změna Z1 (364800) - leden 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na bezpečnost operačních stolů

Změna byla zrušena k 20. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-4 ed. 2 (364801) - leden 2012 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

820 Kč

ČSN EN 60601-2-46 ed. 2 (364801) - leden 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 15. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60601-2-52/Oprava 1 (364801) - leden 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek

20 Kč

ČSN EN 60728-6 ed. 2 (367211) - leden 2012 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60728-6/změna Z1 (367211) - leden 2012

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení

Změna byla zrušena k 16. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60825-4 ed. 2/změna A2 (367750) - leden 2012

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

125 Kč

ČSN EN 62571 (368453) - leden 2012

Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač

770 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-1/změna Amd.1 (369864) - leden 2012

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 1: Specifikace datového prvku

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19785-2/změna Amd.1 (369864) - leden 2012

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 2: Postupy pro činnost Biometrické registrační autority

190 Kč

ČSN ISO/IEC 19785-3/změna Amd.1 (369864) - leden 2012

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 3: Specifikace formátu patrona

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19785-4 (369864) - leden 2012

Informační technologie - Společný rámec formátů biometrické výměny - Část 4: Specifikace formátu bezpečnostního bloku

340 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 6605 ed. 2 (376605) - leden 2012 aktuální vydání

Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod

230 Kč

ČSN 37 6605/změna Z1 (376605) - leden 2012

Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15001-1/Oprava 1 (386420) - leden 2012

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

20 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260) - leden 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Navrhování a instalace

590 Kč

ČSN EN 15889 (389505) - leden 2012

Požární hadice - Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 1127-1 ed. 2 (389622) - leden 2012

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 1127-1/změna Z1 (389622) - leden 2012

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

Změna byla zrušena k 31. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13463-5/změna Z1 (389641) - leden 2012

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c"

Změna byla zrušena k 31. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16009 (389692) - leden 2012

Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

250 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 16120-3 (421075) - leden 2012

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 3: Specifikované požadavky pro dráty z nízkouhlíkaté neuklidněné a částečně uklidněné oceli

190 Kč

ČSN EN 10244-1/Oprava 1 (426611) - leden 2012

Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné podmínky

20 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN 14870-1 (451620) - leden 2012 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 15914 (467029) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu

230 Kč

ČSN EN ISO 5983-1 (467035) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Kjeldahlova metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 5983-2 (467035) - leden 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Mineralizace v bloku a metoda destilace vodní parou

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16140/změna A1 (560078) - leden 2012

Mikrobiologie potravin a krmiv - Protokol pro validaci alternativních metod

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15850 (560676) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení zearalenonu v dětské výživě na bázi kukuřice, ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí

230 Kč

ČSN EN 15891 (560679) - leden 2012 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, výrobcích z obilovin a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 9936/změna A1 (588723) - leden 2012

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15753/změna A1 (588724) - leden 2012

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - leden 2012 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 491 (723243) - leden 2012 aktuální vydání

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Zkušební metody

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

TNI CEN/TR 15941 (730911) - leden 2012

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

230 Kč

ČSN EN 1994-1-1/NA ed. A (731470) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1994-1-2/NA ed. A (731470) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 1999-1-2/NA ed. A (731501) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1999-1-3/NA ed. A (731501) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1999-1-4/NA ed. A (731501) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1999-1-4/změna A1 (731501) - leden 2012

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

65 Kč

ČSN EN 1999-1-5/NA ed. A (731501) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 912 (732860) - leden 2012 aktuální vydání

Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

350 Kč

ČSN EN 12446 ed. 2 (734207) - leden 2012 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

350 Kč

ČSN EN 12446/změna Z1 (734207) - leden 2012

Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1858 +A1 (734209) - leden 2012 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

440 Kč

ČSN EN 1858/změna Z1 (734209) - leden 2012

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TR 14383-7 (734400) - leden 2012

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy

340 Kč

ČSN 73 6201/změna Z1 (736201) - leden 2012

Projektování mostních objektů

125 Kč

ČSN EN 1994-2/NA ed. A (736210) - leden 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 12802 (737017) - leden 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci

350 Kč

ČSN EN 13459 (737019) - leden 2012

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Odběr vzorků ze zásob a zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13212 (737020) - leden 2012 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Požadavky na řízení výroby u výrobce

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1627 (746001) - leden 2012

Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

340 Kč

ČSN EN 13050 (747205) - leden 2012

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15387 (770431) - leden 2012

Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro hodnocení pevnosti bočního švu

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 139/změna A1 (800056) - leden 2012

Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - leden 2012 aktuální vydání

Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 341 (832627) - leden 2012 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-2 (836430) - leden 2012

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 2: Odběr vzorků a extrakce mikroskopických členovců (Collembola a Acarina)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23611-4 (836430) - leden 2012

Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16703 (836701) - leden 2012

Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN ISO 22892 (836701) - leden 2012

Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16229 (838060) - leden 2012

Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13408-4 (855264) - leden 2012

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 4: Technologie čištění na místě

340 Kč

ČSN EN ISO 13408-5 (855264) - leden 2012

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 5: Sterilizace na místě

340 Kč

ČSN EN ISO 13408-6 (855264) - leden 2012

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.13t

530 Kč

ČSN EN ISO 7711-2 (856036) - leden 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Rotační diamantové nástroje - Část 2: Dentální kotouče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10271 (856307) - leden 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24234/změna A1 (856310) - leden 2012

Stomatologie - Rtuť a slitiny pro dentální amalgám

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-12-21 V1.4.1 (875042) - leden 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-1 V1.3.3 (875110) - leden 2012

Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 (875160) - leden 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 858-2 V1.2.1 (875161) - leden 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz pro automobilové aplikace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 16014 (911042) - leden 2012

Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost uzamykacích mechanismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19110/změna Amd.1 (979829) - leden 2012

Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů jevů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19119/změna Amd.1 (979838) - leden 2012

Geografická informace - Služby

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.