TNI CEN/TR 15941 (730911)

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva (TR), převzatá jako technická normalizační informace (TNI), podporuje zpracovávání Environmentálních prohlášení o produktu (EPD). Napomáhá používání generických dat v souladu se základními pravidly produktových kategorií (prEN 15804) při přípravě EPD stavebních výrobků, procesů a služeb konzistentním způsobem, a také při posuzování environmentálních vlastností budov v souladu s prEN 15978.
Je to podpůrný dokument, na který se odkazuje prEN 15804. Poskytuje návod pro výběr a použití různých typů generických dat, která jsou k dispozici zpracovatelům a ověřovatelům zapojeným do přípravy EPD, s cílem zlepšit konzistenci a porovnatelnost.
Tato technická zpráva poskytuje společný jazyk s cílem zlepšit porozumění a zavádí koncepci předběžného ověření, které pomůže s výběrem generických dat. Také uvádí typy a možné zdroje existujících dat a poskytuje návod pro posouzení jejich výběru. Dále rozeznává různé úrovně sdružování dat materiálů, prvků a budov a poskytuje vysvětlení požadavků na kvalitu dat.
Generická data jsou používána místo specifických dat systému k popisu environmentálních dopadů a aspektů životního cyklu produktu ve studii LCA. Generická data se používají při výpočtech tam, kde nejsou dostupná specifická data systému pro dané LCI/LCA. Generická data jsou potřebná pro výpočet LCA/EPD, jakož i pro vývoj scénářů podporujících použití EPD pro posuzování environmentálních vlastností stavebních výrobků a staveb.

Označení TNI CEN/TR 15941 (730911)
Katalogové číslo 89846
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963898469
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo