ČSN EN 1630 (746004) Zrušená norma

Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vloupání k hodnocení vlastností odolnosti proti násilnému vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce.
Tato norma nezahrnuje přímo odolnost zámků a cylindrických vložek napadených paklíči. Také nezahrnuje napadení elektricky, elektronicky a elektromagneticky ovládané stavební výrobky odolné proti násilnému vniknutí použitím metod napadení, které by mohly tyto charakteristiky zničit.
Je uznáváno, že jsou dva aspekty plnění odolnosti proti násilnému vloupání do stavebního výrobku: jeho odolnost proti násilné manipulaci a jeho schopnosti zůstat upevněný do budovy. Očekávané vymezení reprodukce těchto aspektů upevňovacích metod a stavebních konstrukcí v laboratorních podmínkách tato norma plně nezahrnuje. To platí zejména pro výrobky zabudované do stavby. Provedení pevných částí výrobku je hodnoceno použitím standardních pomocných rámů. Je zodpovědností výrobce zajistit, že návod na upevnění výrobku je obsažen v montážním návodu a že tento návod je vhodný pro bezpečnostní třídu odolnosti proti násilnému vloupání prohlášené pro výrobek. S dalšími odkazovanými normami tato specifikace používá normu pomocných rámů a výrobek je namontován podle návodu výrobce. Příklad montážního návodu výrobce je uveden v příloze A EN 1627:2011. Tato zkušební metoda nehodnotí provedení upevnění v budově.
Tato norma neplatí pro dveře, vrata a závory určené k montáži v oblastech s pohybem osob, pro které je hlavním určeným použitím zajistit bezpečný vstup zboží a nákladních vozidel doprovázených nebo řízených osobami v průmyslových, komerčních nebo obytných prostorech, které jsou řešeny EN 13241-1

Označení ČSN EN 1630 (746004)
Katalogové číslo 89917
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2012
Datum účinnosti 1. 2. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963899176
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
a nahrazena ČSN EN 1630 +A1 (746004)
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1630 (746004) z dubna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)