ČSN (normy i změny) z června 2009

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 1032 +A1 (011425) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací

350 Kč

ČSN EN 1299 +A1 (011427) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů

230 Kč

ČSN ISO 15230 (011438) - červen 2009

Vibrace a rázy - Vazební síly na rozhraní člověk-stroj při vibracích přenášených na ruce

340 Kč

ČSN EN 13490 +A1 (011439) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy

340 Kč

ČSN ISO 13374-2 (011442) - červen 2009

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 2: Zpracování dat

440 Kč

ČSN EN ISO 11689/Oprava 1 (011681) - červen 2009

Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

20 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13411-1 +A1 (024470) - červen 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

190 Kč

ČSN EN 13411-2 +A1 (024470) - červen 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

190 Kč

ČSN EN 13411-3 +A1 (024470) - červen 2009 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

340 Kč

ČSN ISO 5593/změna Amd.1 (024601) - červen 2009

Valivá ložiska - Slovník

190 Kč

ČSN ISO 12043 (024671) - červen 2009 aktuální vydání

Valivá ložiska - Válečková ložiska jednořadá - Rozměry zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro strany bez nákružku

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 3834-5/Oprava 1 (050331) - červen 2009

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4

Změna byla zrušena k 1. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50063/změna Z1 (052012) - červen 2009

Bezpečnostní požadavky na konstrukci a stavbu zařízení pro odporové svařování a podobné procesy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

14 Chladicí technika

ČSN EN 1736 (145109) - červen 2009 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - červen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - červen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-3-3/změna Z3 (333432) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50500 (333593) - červen 2009

Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

295 Kč

ČSN EN 55014-2/změna A2 (334214) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 25. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61968-13 (334900) - červen 2009

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie

440 Kč

ČSN EN 60519-7 (335002) - červen 2009

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61857-22 ed. 2 (346220) - červen 2009 aktuální vydání

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

ČSN EN 61857-22/změna Z1 (346220) - červen 2009

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61858 ed. 2/změna Z1 (346221) - červen 2009

Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61039 (346700) - červen 2009

Klasifikace izolačních kapalin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 1039/změna Z1 (346700) - červen 2009

Obecná klasifikace izolačních kapalin

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61952 ed. 2 (348009) - červen 2009 aktuální vydání

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN EN 61952/změna Z1 (348009) - červen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory se jmenovitým střídavým napětím nad 1000 V

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61109 (348120) - červen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní závěsné a kotevní izolátory pro systémy střídavého napětí se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN IEC 1109/změna Z1 (348120) - červen 2009

Kompozitní izolátory pro venkovní vedení střídavého napětí se jmenovitým napětím nad 1000 V. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60700-1/změna A2 (351610) - červen 2009

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-2-30 ed. 2 (359223) - červen 2009

Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60794-2-30/změna Z1 (359223) - červen 2009

Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-44/změna Z1 (359251) - červen 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60357 ed. 2/změna A2 (360160) - červen 2009

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50106/změna Z1 (361040) - červen 2009

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1 a EN 60967

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50106 ed. 2 (361045) - červen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1

350 Kč

ČSN EN 60335-2-11 ed. 3/změna A11 (361045) - červen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-54 ed. 2/změna Z1 (361045) - červen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3 (361045) - červen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 4.13t, Oprava 1 4.15t, A1 4.16t

500 Kč

ČSN EN 60730-2-6/změna Z1 (361950) - červen 2009

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna A2 (361960) - červen 2009

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 8041/Oprava 1 (364806) - červen 2009

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60065/změna A11 (367000) - červen 2009

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50333/změna Z1 (367012) - červen 2009

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Rutinní výrobní zkoušky elektrické bezpečnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60825-4 ed. 2/změna A1 (367750) - červen 2009

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

230 Kč

ČSN EN 60958-1 ed. 2/změna Z1 (368308) - červen 2009

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60958-1 ed. 3 (368308) - červen 2009

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 61606-3 (368312) - červen 2009

Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 3: Zařízení pro profesionální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50116 ed. 2/změna Z1 (369062) - červen 2009

Zařízení informační technologie - Kusové zkoušky elektrické bezpečnosti během výroby

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50194-1 (378370) - červen 2009

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 50194/změna Z1 (378370) - červen 2009

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Zkušební metody a funkční požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1474-2 (386616) - červen 2009

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1474-3 (386616) - červen 2009

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 3: Námořní přečerpávací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 21809-2/Oprava 1 (450060) - červen 2009

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Epoxidové povlaky nanášené natavením

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13354 (490175) - červen 2009

Desky z rostlého dřeva (SWP) - Kvalita lepení - Metoda zkoušení

190 Kč

ČSN EN 12369-3 (491717) - červen 2009

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva

190 Kč

ČSN EN 15644 (492150) - červen 2009

Tradičně navržená montovaná schodiště vyrobená z rostlého dřeva - Specifikace a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 638 (500417) - červen 2009

Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení obsahu sušiny - Metoda sušení v sušárně

190 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 7619-1/změna Amd.1 (621432) - červen 2009

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15704 (654841) - červen 2009

Vápenaté materiály - Stanovení vlivu vody na rozpad granulovaného uhličitanu vápenatého (vápence) a uhličitanu vápenatohořečnatého (dolomitu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1430 (657042) - červen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14563 (665221) - červen 2009

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12012-2 +A2 (691602) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu granulátu z pásů

340 Kč

ČSN EN 1114-2 +A1 (691809) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje

340 Kč

ČSN EN 13445-2/změna A5 (695245) - červen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A16 (695245) - červen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-4/změna A3 (695245) - červen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-6/změna A3 (695245) - červen 2009

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13648-1 (697248) - červen 2009 aktuální vydání

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1036-1 (701040) - červen 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12808-1 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic

190 Kč

ČSN EN 12808-2 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti

190 Kč

ČSN EN 12808-3 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

190 Kč

ČSN EN 12808-5 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 140-14/Oprava 1 (730511) - červen 2009

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 2824-1/změna Z1 (732824) - červen 2009

Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13036-6 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury

230 Kč

ČSN EN 13036-7 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí

190 Kč

ČSN EN 13036-8 (736175) - červen 2009 aktuální vydání

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0120 (750120) - červen 2009

Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky

1 270 Kč

ČSN 75 2310/Oprava 1 (752310) - červen 2009

Sypané hráze

20 Kč

ČSN 75 3310 (753310) - červen 2009 aktuální vydání

Odkaliště

230 Kč

ČSN EN 806-3/Oprava 1 (755410) - červen 2009

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

20 Kč

77 Obaly a obalová technika

TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009

Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace

230 Kč

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

ČSN EN 12921-2 +A1 (822001) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi

230 Kč

ČSN EN 12921-3 +A1 (822001) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny

350 Kč

ČSN EN 12921-4 +A1 (822001) - červen 2009 aktuální vydání

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12942/změna A2 (832251) - červen 2009

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení

190 Kč

ČSN EN 12941/změna A2 (832252) - červen 2009

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení

125 Kč

ČSN EN ISO 13849-1/Oprava 1 (833205) - červen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-20 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 9241-300 (833582) - červen 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-15 (835801) - červen 2009 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10993-7 (855220) - červen 2009 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.10t

610 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 (874604) - červen 2009

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 086-2 V1.2.1 (875004) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.2.1 (875011) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.2.1 (875011) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.2.1 (875011) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva kontroly přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.2.1 (875011) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.2.1 (875011) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.2.1 (875011) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.2.1 (875011) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 444 V2.1.1 (875035) - červen 2009

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 (875097) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 (875097) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 608 V1.1.1 (875147) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 609 V1.1.1 (875148) - červen 2009

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 13805 (945072) - červen 2009

Smalty na hliníku - Stanovení přilnavosti smaltů na hliníku působením elektrolytického roztoku (spall test) (ISO 13805:1999)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13807 (945073) - červen 2009

Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl (ISO 13807:1999 + Cor.1:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč