ČSN ETSI EN 302 608 V1.1.1 (875147)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma pokrývá technické požadavky na rádiové vysílače a přijímače používané v přenosovém systému Eurobalise. Tento systém se používá pouze v drážních systémech. Platí pro tyto jednotky zařízení: palubní zařízení (OBE) (s vysílacím středním kmitočtem 27,095 MHz) zajišťující dálkovou aktivaci Eurobalise a systém Eurobalise (s vysílacím středním kmitočtem 4,234 MHz), který se vždy instaluje mezi kolejnice. OBE zahrnuje vysílač (obvykle nemodulovaný) a přijímač vybavený vestavěnou nebo přiřazenou anténou. Vysílač Eurobalise s modulací FSK je dálkově aktivován OBE a má vestavěnou anténu. Přenosový systém Eurobalise pracuje podle doporučení ERC 70-03, příloha 4. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení".

Označení ČSN ETSI EN 302 608 V1.1.1 (875147)
Katalogové číslo 83516
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963835167
Dostupnost skladem (tisk na počkání)