ČSN EN 13463-1 (389641) Zrušená norma

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky

ČSN EN 13463-1 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje základní metody a požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování neelektrických zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlhy a prachů. Tato prostředí mohou rovněž existovat uvnitř zařízení. Vnější prostředí může navíc pronikat dovnitř zařízení přirozeným procesem dýchání vznikajícím v důsledku změn pracovního tlaku a/nebo teploty uvnitř zařízení.
Platí pro prostředí s rozsahem tlaku od 0,8 bar do 1,1 bar a teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C, tzn., že zařízení konstruovaná podle této evropské normy bude vyhovující pro jakékoliv provozní podmínky v tomto rozsahu, pokud není dále uvedeno jinak.
POZNÁMKA 1: Tato norma může být rovněž užitečná pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování zařízení určených pro práci v prostředí mimo platné rozsahy uvedené výše, avšak v těchto případech má být pomocí hodnocení rizika vznícení, použitou ochranou proti vznícení, dodatečnými zkouškami (jsou-li nutné), technickou dokumentací výrobce a návody pro uživatele jasně prokázáno a uvedeno, že zařízení je vhodné pro navržené podmínky, kterým může být vystaveno. Je třeba si rovněž uvědomit, že změny v teplotě a tlaku mohou mít významný vliv na zápalnost atmosféry.
Neplatí pro dodatečné označování zařízení určeného pro použití v prostředí mimo platné rozsahy, jako například v prostředí se zvýšeným obsahem kyslíku.
Norma stanovuje požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování součástí, ochranných systémů, zařízení a sestav těchto výrobků, které mají možné zdroje vznícení a jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Norma stanovuje požadavky pro navrhování a konstrukci zařízení, určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu všech kategorií skupiny I a skupiny II. Tato evropská norma může být doplněna následujícími evropskými normami pro konkrétní typy ochrany proti vznícení.

Označení ČSN EN 13463-1 (389641)
Katalogové číslo 83569
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963835693
Změny a opravy Z1 9.16t, Oprava 1 2.19t
Norma byla zrušena k 31. 10. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 80079-36 (389641)
Tato norma nahradila ČSN EN 13463-1 (389641) z září 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo