ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 (875097)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma zahrnuje minimální vlastnosti bezšňůrových zvukových zařízení považované za nezbytné pro optimální využívání dostupných kmitočtů. Neobsahuje nutně všechny vlastnosti, které může požadovat uživatel, ani nutně nepředstavuje optimální dosažitelnou funkci. Bezšňůrová zvuková zařízení zahrnutá v této normě se podle definice považují za zařízení krátkého dosahu (SRD), meze výkonu pro kmitočtová pásma lze nalézt v platné verzi CEPT/ERC/REC 70-03, příloha 13 (nebo v evropských nebo národních předpisech). Stereofonní zařízení mohou být navržena pro požadované šířky pásma kanálu 200 kHz nebo menší, avšak uživatelská širokopásmová (vícekanálová) zvuková zařízení a stereofonní zařízení používající například systémy s pilotním kmitočtem Zenith-GE nebo digitální modulaci mohou potřebovat větší šířky pásma, definované v této normě. Norma je určena ke specifikaci minimálních vlastností a metod měření následujících bezšňůrových zvukových zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz: bezšňůrové náhlavní soupravy, bezšňůrové reproduktory, uživatelské radiomikrofony v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, příposlechová zařízení používající buď analogovou modulaci s šířkou pásma 300 kHz nebo digitální modulaci FDMA 300 kHz, 600 kHz, 1 200 kHz v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, bezšňůrová zařízení ve vozidlech, osobní bezšňůrová zařízení, širokopásmové vícekanálové zvukové systémy, LPD (zařízení nízkého výkonu) v pásmu II v rozsahu 87,5 MHz až 108 MHz používající šířku pásma až 200 kHz a analogovou modulaci, a další zařízení a kmitočtová pásma definovaná v CEPT/ERC/REC 70-03, nebo v evropském nebo národním předpisu. Kmitočtová pásma pro tato zařízení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit podle specifikace v jejich národních předpisech. Všechna zařízení jsou určena k používání s vestavěnými anténami. Příloha A uvádí normativní specifikace měření vyzařování. Příloha B uvádí zkušební uspořádání pro měření potřebné šířky pásma. Příloha C uvádí alternativní parametry části přijímače, které jsou určeny jako instrukce pro výrobce. Příloha D uvádí informace o odvození mezí vyzařovaných emisí pro LPD v pásmu II. Příloha E uvádí odůvodnění mezí intenzity pole pro LPD v pásmu II. Příloha F uvádí podrobnosti typického zkušebního uspořádání pro LPD v pásmu II. Příloha G obsahuje bibliografii.

Označení ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 (875097)
Katalogové číslo 83517
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963835174
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 301 357 V1.1.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém pásmu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT

ČSN ETSI EN 301 357 V2.1.1 (875097)
Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.1.2 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.2.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.3.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.1.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.2.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.3.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE