ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 (875097)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je určena ke specifikaci minimálních vlastností a metod měření následujících bezšňůrových zvukových zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz: bezšňůrové náhlavní soupravy, bezšňůrové reproduktory, uživatelské radiomikrofony v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, příposlechová zařízení používající buď analogovou modulaci s šířkou pásma 300 kHz nebo digitální modulaci FDMA 300 kHz, 600 kHz, 1 200 kHz v rozsahu 863 MHz až 865 MHz, bezšňůrová zařízení ve vozidlech, osobní bezšňůrová zařízení, širokopásmové vícekanálové zvukové systémy, LPD (zařízení nízkého výkonu) v pásmu II v rozsahu 87,5 MHz až 108 MHz používající šířku pásma až 200 kHz a analogovou modulaci, a další zařízení a kmitočtová pásma definovaná v CEPT/ERC/REC 70-03, nebo v evropském nebo národním předpisu. Kmitočtová pásma pro tato zařízení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit podle specifikace v jejich národních předpisech. Všechna zařízení jsou určena k používání s vestavěnými anténami. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

Označení ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.4.1 (875097)
Katalogové číslo 83515
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963835150
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 301 357 V1.1.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém pásmu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT

ČSN ETSI EN 301 357 V2.1.1 (875097)
Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.1.2 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.2.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.3.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.4.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.1.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.2.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 301 357-2 V1.3.1 (875097)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE