ČSN EN 60958-1 ed. 3 (368308)

Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

Objednat


Cena: 630 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60958 popisuje sériové jednosměrné rozhraní s vlastním hodinovým kmitočtem, spojující digitální zvuková zařízení spotřební elektroniky nebo profesionální zařízení.
Poskytuje základní strukturu rozhraní. Jednotlivé dokumenty definují položky specifické pro jednotlivé aplikace.
Rozhraní je určeno především pro přenos monofonních nebo stereofonních programů kódovaných lineární PCM, s rozlišením do 24 bitů na vzorek.
Pokud je použito pro jiné účely, je rozhraní schopno přenášet zvuková data kódovaná jinak než lineární PCM. Také jsou učiněna opatření, aby rozhraní mohlo přenášet data počítačového softwaru nebo signály používající nelineární PCM. Specifikace formátu není předmětem této normy.
Rozhraní je určeno pro práci se zvukovými vzorky 32 kHz a více. Pomocné informace se přenášejí spolu s programem.

Označení ČSN EN 60958-1 ed. 3 (368308)
Katalogové číslo 83499
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963834993
Změny a opravy A1 12.14t
Tato norma nahradila ČSN EN 60958-1 ed. 2 (368308) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60958-3 ed. 2 (368308)
Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

ČSN EN 60958-4-1 (368308)
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-1: Profesionální aplikace - Zvukový obsah

ČSN EN 60958-4-2 (368308)
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-2: Profesionální aplikace - Metadata a subkódy

ČSN EN 60958-4-4 (368308)
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-4: Profesionální aplikace - Fyzikální a elektrické parametry