ČSN EN 12921-2 +A1 (822001) Aktuální vydání

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi

ČSN EN 12921-2 +A1 Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12921-2+A1

Norma pojednává pouze o významných nebezpečích, která se vztahující se na stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků, používající čisticí kapaliny na vodní bázi ve formě suspenze, roztoku nebo disperze složek nebo látek ve vodě, které se nanášejí ponořením a/nebo stříkáním v jenom nebo více krocích.
Norma má být používána společně s ČSN EN 12921-1. Obě části společně pokrývají všechna významná nebezpečí, vztahující se na čisticí stroje pro průmyslové výrobky, používající kapaliny nebo páry, pokud jsou používány pro stanovené účely a za podmínek předpokládaných výrobcem. Specifické požadavky uvedené v této normě mají přednost před odpovídajícími požadavky ČSN EN 12921-1. Tato norma má být používána společně s EN 12921-3, pokud se z čisticí kapaliny na vodní bázi uvolňují hořlavé páry.
Tato evropská norma má být používána společně s ČSN EN 12921-3 a ČSN EN 12921-4 v případě použití čisticích kapalin na vodní bázi, jejich páry mohou vést k nebezpečí z důvodu výbušné atmosféry. Čisticí kapaliny na vodní bázi, které obsahují více než 2 % objemová halogenových rozpouštědel se považují za nebezpečné s hlediska možné tvorby výbušné atmosféry.
Norma neplatí pro stroje a související zařízení, které nepatři do předmětu ČSN EN 12921-1 a neplatí pro čisticí stroje pro průmyslové výrobky, používající čisticí kapaliny na vodní bázi, vyrobené před datem publikace této normy.

Označení ČSN EN 12921-2 +A1 (822001)
Katalogové číslo 83551
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963835518
Tato norma nahradila ČSN EN 12921-2 (822001) z ledna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12921-1 +A1 (822001)
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12921-3 +A1 (822001)
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny

ČSN EN 12921-4 +A1 (822001)
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla