Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2008

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
81735

ČSN ISO 11846/změna Z1 (038173) - srpen 2008

Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích

32 Kč vč. DPH
81712

ČSN EN 60974-10/změna Z1 (052205) - srpen 2008

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81710

ČSN EN 60974-3/změna Z1 (052205) - srpen 2008

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81594

ČSN EN 1125 (166236) - srpen 2008 aktuální vydání

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
81592

ČSN EN 179 (166237) - srpen 2008 aktuální vydání

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
81573

ČSN EN 415-8 (267600) - srpen 2008

Bezpečnost balicích strojů - Část 8: Páskovací stroje

590 Kč vč. DPH
80975

ČSN EN 15431 (278327) - srpen 2008

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Požadavky na zaměnitelnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81528

ČSN EN 12151 (278502) - srpen 2008

Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty - Požadavky na bezpečnost

570 Kč vč. DPH
81066

ČSN EN 2591-221 (311810) - srpen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 221: Napěťový poměr stojatých vln (VSWR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81628

ČSN EN 60085 ed. 2 (330250) - srpen 2008 aktuální vydání

Elektrické izolace - Tepelné hodnocení a značení

340 Kč vč. DPH
81644

ČSN EN 60085/změna Z1 (330250) - srpen 2008

Elektrická izolace - Tepelná klasifikace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81568

ČSN EN 61000-4-4 ed. 2/Oprava 2 (333432) - srpen 2008

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 4. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81566

ČSN EN 55014-2/změna Z1 (334214) - srpen 2008

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 25. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81565

ČSN EN 55025/změna Z1 (334285) - srpen 2008

Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení při ochraně palubních přijímačů používaných ve vozidlech, člunech a zařízeních - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81567

ČSN EN 55024/změna Z1 (334289) - srpen 2008

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81645

ČSN EN 62114/změna Z1 (346210) - srpen 2008

Elektrické izolační systémy (EIS) - Tepelná klasifikace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81733

ČSN 34 7116-2 (347116) - srpen 2008

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro teplem smrštitelné komponenty pro nn použití

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t


Norma bude zrušena k 18. září 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
78100

ČSN 34 7616-6E (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 6: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E: Vícežilové kabely 450/750 V se společným stíněním

190 Kč vč. DPH
78395

ČSN 34 7616-7A1 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a bez pancíře, s bezhalogenovým pláštěm

340 Kč vč. DPH
78394

ČSN 34 7616-7A2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s dvojitým pancířem z ocelových pásek, s bezhalogenovým pláštěm

230 Kč vč. DPH
78393

ČSN 34 7616-7B1 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem

230 Kč vč. DPH
78392

ČSN 34 7616-7B2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem

230 Kč vč. DPH
78577

ČSN 34 7616-7F1 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm

65 Kč vč. DPH
78530

ČSN 34 7616-7F2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Stíněné měřicí kabely 300 V s pancířem a bez pancíře, s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm

350 Kč vč. DPH
78527

ČSN 34 7616-7G (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry, s kovovým stíněním a s bezhalogenovými celonekovovými součástmi

340 Kč vč. DPH
78574

ČSN 34 7616-7L2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl L2: Vícepárové a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu pro připojení konektory

340 Kč vč. DPH
78647

ČSN 34 7616-7M (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací EPR nebo XLPE a s pláštěm ZH a vícepárové kabely s polyethylenovou izolací a s pláštěm ZH

230 Kč vč. DPH
81509

ČSN EN 50289-4-4 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-4: Zkušební metody vlivů prostředí - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

125 Kč vč. DPH
81507

ČSN EN 50289-4-5 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-5: Zkušební metody vlivů prostředí - Klimatická řada

125 Kč vč. DPH
81508

ČSN EN 50289-4-7 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-7: Zkušební metody vlivů prostředí - Vlhké teplo konstantní

125 Kč vč. DPH
81538

ČSN EN 60034-2/změna Z1 (350000) - srpen 2008

Točivé elektrické stroje - Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81570

ČSN EN 62055-31/Oprava 1 (356135) - srpen 2008

Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
81569

ČSN EN 61326-2-6/Oprava 1 (356509) - srpen 2008

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Lékařská zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

Změna byla zrušena k 4. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81672

ČSN EN 140100/změna Z1 (358199) - srpen 2008

Dílčí specifikace: Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81621

ČSN EN 140101 ed. 2 (358199) - srpen 2008 aktuální vydání

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
81620

ČSN EN 140101-806 (358199) - srpen 2008

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory - Rezistory s kovovou vrstvou na jakostní keramice, pouzdřené máčením nebo zalisováním s axiálními nebo tvarovanými vývody

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.10t, A1 8.14t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

585 Kč vč. DPH
81622

ČSN EN 140101/změna Z1 (358199) - srpen 2008

Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory (Úroveň hodnocení S)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81742

ČSN EN 60939-1/Oprava 2 (358281) - srpen 2008

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81739

ČSN EN 60384-11 (358291) - srpen 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
81740

ČSN EN 60384-11-1 (358291) - srpen 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
81447

ČSN EN 60384-20-1 ed. 2 (358291) - srpen 2008 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
81448

ČSN EN 60384-20-1/změna Z1 (358291) - srpen 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie - Úroveň hodnocení EZ

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81450

ČSN EN 60384-20/změna Z1 (358291) - srpen 2008

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81605

ČSN EN 50377-3-1 ed. 2 (359242) - srpen 2008 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2-10 kategorie A1 a A1b nebo ekvivalentní pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
81606

ČSN EN 50377-3-1/změna Z1 (359242) - srpen 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81563

ČSN EN 60064/změna A11 (360130) - srpen 2008

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

65 Kč vč. DPH
81511

ČSN EN 60086-4/změna Z1 (364110) - srpen 2008

Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81514

ČSN EN 60976 (364767) - srpen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
81537

ČSN IEC 976/změna Z3 (364767) - srpen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů - Funkční charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81289

ČSN EN 60601-2-37/změna Z1 (364800) - srpen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na bezpečnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81288

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 (364801) - srpen 2008 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 4.16t


645 Kč vč. DPH
81502

ČSN EN 50173-3 (367253) - srpen 2008

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Z1 1.19t


Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

612 Kč vč. DPH
81615

ČSN EN 61162-1/změna Z1 (367823) - srpen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81607

ČSN EN 60936-1/změna Z1 (367850) - srpen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar - Část 1: Palubní radar - Výkonnostní požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81608

ČSN EN 60936-2/změna Z1 (367850) - srpen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar - Část 2: Palubní radar pro velmi rychlé plavidlo (HSC) - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81609

ČSN EN 60936-3/změna Z1 (367850) - srpen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar - Část 3: Radar s mapovacím zařízením - Požadavky na funkci - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81611

ČSN EN 60872-1/změna Z1 (367851) - srpen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radarové zakreslující prostředky - Část 1: Radarové prostředky pro automatické vyhodnocování (ARPA) - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81612

ČSN EN 60872-2/změna Z1 (367851) - srpen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radarové zakreslující prostředky - Část 2: Prostředky automaticky zaznamenávající trasu (ATA) - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81613

ČSN EN 60872-3/změna Z1 (367851) - srpen 2008

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radarové zakreslující prostředky - Část 3: Elektronické zakreslovací prostředky (EPA) - Technické požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81504

ČSN 38 9441/změna Z1 (389441) - srpen 2008

Požární armatury - Hydrantový nástavec

32 Kč vč. DPH
81506

ČSN 38 9481/změna Z1 (389481) - srpen 2008

Požární armatury - Rozdělovač

32 Kč vč. DPH
81761

ČSN EN 10302 (420917) - srpen 2008 aktuální vydání

Žáropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny

550 Kč vč. DPH
80931

ČSN P CEN/TS 15679 (490644) - srpen 2008

Tepelně upravené dřevo - Definice a charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
80922

ČSN P CEN/TS 12169 (491202) - srpen 2008

Kritéria pro stanovení shody dávky řeziva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80929

ČSN P CEN/TS 15676 (492121) - srpen 2008

Dřevěné podlahoviny - Odolnost proti uklouznutí - Kyvadlová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81734

ČSN 49 2632 (492632) - srpen 2008

Štěpkocementové desky - Požadavky

125 Kč vč. DPH
80930

ČSN P CEN/TS 15680 (496901) - srpen 2008

Prefabrikovaná dřevěná schodiště - Mechanické zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
81603

ČSN ISO 8454 (569506) - srpen 2008 aktuální vydání

Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech - Metoda NDIR

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t


255 Kč vč. DPH
81604

ČSN ISO 14156/změna Amd.1 (570553) - srpen 2008

Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku

65 Kč vč. DPH
81596

ČSN EN ISO 1307 (635224) - srpen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic

125 Kč vč. DPH
81134

ČSN EN ISO 62 (640112) - srpen 2008 aktuální vydání

Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
81552

ČSN EN 15342 (645801) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů

230 Kč vč. DPH
81551

ČSN EN 15343 (645802) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

190 Kč vč. DPH
81542

ČSN EN 15344 (645803) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

230 Kč vč. DPH
81550

ČSN EN 15345 (645804) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

190 Kč vč. DPH
81543

ČSN EN 15347 (645806) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

190 Kč vč. DPH
81322

ČSN 65 7115 (657115) - srpen 2008 aktuální vydání

Parafiny a cereziny - Stanovení teploty tuhnutí na otáčejícím se teploměru

125 Kč vč. DPH
81501

ČSN EN 15067 (691755) - srpen 2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků - Bezpečnostní požadavky

350 Kč vč. DPH
81571

ČSN EN 13242 +A1 (721504) - srpen 2008 aktuální vydání

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t


472 Kč vč. DPH
81723

ČSN EN 934-1 (722326) - srpen 2008

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky

190 Kč vč. DPH
81424

ČSN EN 14246/Oprava 1 (723615) - srpen 2008

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody

20 Kč vč. DPH
81269

ČSN EN 14933 (727223) - srpen 2008 aktuální vydání

Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
81270

ČSN EN 14934 (727224) - srpen 2008 aktuální vydání

Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
81544

ČSN EN 843-2/Oprava 1 (727541) - srpen 2008

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru

20 Kč vč. DPH
80665

ČSN EN 1990/Oprava 2 (730002) - srpen 2008

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

20 Kč vč. DPH
81520

ČSN EN 15096 (755429) - srpen 2008

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 až DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace

340 Kč vč. DPH
81558

ČSN EN 1407 (755812) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy

230 Kč vč. DPH
81557

ČSN EN 1408 (755813) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)

230 Kč vč. DPH
81559

ČSN EN 1409 (755814) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy

230 Kč vč. DPH
81556

ČSN EN 1410 (755815) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy

230 Kč vč. DPH
81295

ČSN EN 1018/Oprava 1 (755891) - srpen 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81601

ČSN EN ISO 17852 (757442) - srpen 2008

Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie

230 Kč vč. DPH
81560

ČSN ISO 11731-2/změna Z1 (757881) - srpen 2008

Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella - Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81916

TNI CEN/TR 14520 (770157) - srpen 2008

Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití

230 Kč vč. DPH
81524

ČSN EN 15433-1 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč vč. DPH
81562

ČSN EN 15433-2 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení

550 Kč vč. DPH
81525

ČSN EN 15433-3 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení

340 Kč vč. DPH
81564

ČSN EN 15433-4 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat

550 Kč vč. DPH
81526

ČSN EN 15433-5 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek

340 Kč vč. DPH
81516

ČSN EN ISO 5077 (800822) - srpen 2008

Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení

125 Kč vč. DPH
81374

ČSN EN 15114/Oprava 1 (804444) - srpen 2008

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace textilních podlahových krytin bez vlasu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81451

ČSN EN 443 (832144) - srpen 2008 aktuální vydání

Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech

440 Kč vč. DPH
81521

ČSN EN 659 +A1 (832366) - srpen 2008 aktuální vydání

Ochranné rukavice pro hasiče

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t


210 Kč vč. DPH
81529

ČSN EN 15267-3 (834790) - srpen 2008

Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

550 Kč vč. DPH
81648

ČSN ETSI EN 302 066-1 V1.2.1 (875130) - srpen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
81650

ČSN ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 (875130) - srpen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
81445

ČSN ETSI EN 302 065 V1.1.1 (875141) - srpen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technologie velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
81649

ČSN ETSI EN 302 561 V1.1.1 (875142) - srpen 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
81446

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 (878596) - srpen 2008

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH