1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 15274 (668591) Zrušená norma

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 15274 Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje požadavky na lepidla určená k vytváření a montáži nosných konstrukčních prvků používaných v inženýrských stavbách a při výstavbě budov. Mimo uvedené výjimky zahrnuje všechny kombinace lepených materiálů, používaných k vytváření nebo opravě nosných prvků.
Zahrnuje jednotlivá lepidla a sady pro speciální účely obsahující různé kombinace typů lepidel a komponent. Obsahuje metody zkoušení a postupy posuzování shody.
Funkční požadavky uvedené v této normě nejsou použitelné pro vysoce specializované aplikace v extrémních podmínkách, např. použití za velmi nízkých teplot, ani nezahrnují zvláštní okolnosti jako jsou náhodné účinky způsobené dopravou, ledem nebo zemětřesením; pro tyto případy platí specifické funkční požadavky.
Určené použití je pro vnitřní a venkovní konstrukční prvky a ty obkladové a krycí prvky (s výjimkou keramických obkladových prvků) výslovně požadované správními orgány k poskytnutí ochrany před ohněm v určených zónách budov, včetně únikových cest.
Norma se nevztahuje na:
- prefabrikované lepené konstrukční prvky;
- beton lepený buď k betonu nebo k oceli nebo materiálu z uhlíkatých vláken;
- dřevo, pokud je slepované do tvaru laminovaného nosníku na bázi dřeva (typu "nosník Glulam") určeného pro použití jako hlavní konstrukční nosný prvek;
- termoplasty (např. polyethylen, polypropylen, polyamid, a fluorované polymery všeobecně), pokud nebyly speciálně upraveny (obvykle speciálními oxidačními postupy) pro lepení sestav na staveništi;
- koaxiální kovové sestavy obsahující závitově nebo jinak spojované trubky a potrubí;
- skleněné sestavy pro použití v zasklených konstrukcích, vyrobené za použití silikonových lepidel;
- konstrukční prvky, které jsou trvale ponořené ve vodě.

Označení ČSN EN 15274 (668591)
Katalogové číslo 81472
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2008
Datum účinnosti 1. 9. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963814728
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
a nahrazena ČSN EN 15274 (668591)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)