ČSN EN 15433-6 (770647) Zrušená norma

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy

ČSN EN 15433-6 Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje technické a funkční vlastnosti automatického záznamového zařízení užívaného pro stanovení náhodně se vyskytujících rázů během přepravy. Takové automatické záznamové zařízení může být využito pro:
- určení mechanických rázů namáhání v individuální přepravě;
- monitorování dopravních prostředků, aby se stanovily limity rázových parametrů;
- určení rázového namáhání na přepravované položce.
Tato norma popisuje senzory, které jsou spojeny se zařízením, a stanovuje minimální požadavky pro nastavení parametrů. Také stanovuje minimální požadavky pro analýzu dat, stejně jako pro zobrazení dat.
Tato norma pokrývá kompletní záznamové zařízení, včetně jeho měřičů zrychlení a analýzy dat v externí datové jednotce. Měřiče zrychlení mohou být integrovány do zařízení nebo namontovány odděleně (vnější senzory).
Tato norma se také vztahuje na obvyklé monitorování individuálních přeprav.

Označení ČSN EN 15433-6 (770647)
Katalogové číslo 81527
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2008
Datum účinnosti 1. 9. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963815275
Norma byla zrušena k 1. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN 15433-6 (770647)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15433-1 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 15433-2 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení

ČSN EN 15433-3 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení

ČSN EN 15433-4 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat

ČSN EN 15433-5 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek