ČSN ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 (875130)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje požadavky na aplikace zobrazovacích systémů radarového sondování země a zdí. Radary pro sondování země (GPR) a radary pro sondování zdí (WPR) se používají v průzkumných a detekčních aplikacích. Rozsah platnosti je omezen na radary GPR a WPR, při kterém je systém v těsné blízkosti zkoumaného materiálu. Nezahrnuje radary pracující z letadel nebo kosmických lodí. Aplikace GPR/WPR uvedené v této normě nejsou určeny pro komunikační účely a používaný signál není vyzařován do volného prostoru. Tato norma platí pro následující zařízení: radary pro sondování země (GPR) pracující v přibližně jedné dekádě kmitočtového pásma 30 MHz až 12,4 GHz vyzařující přímo dovnitř země; radary pro sondování zdí (WPR) pracující v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 12,4 GHz vyzařující přímo do zdi; zařízení vybavená vestavěnými anténami a bez anténního konektoru; zařízení, která používají různé zobrazovací hlavy (antény) s anténním konektorem k umožnění provozu na různých kmitočtech. Tato norma neobsahuje bezpodmínečně všechny vlastnosti, které může požadovat uživatel, ani bezpodmínečně nepředstavuje optimální dosažitelnou funkčnost. Navíc k této normě budou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.

Označení ČSN ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 (875130)
Katalogové číslo 81650
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2008
Datum účinnosti 1. 9. 2008
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963816500
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 302 066 V2.1.1 (875130)
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 302 066 V2.2.1 (875130)
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro radarové sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

ČSN ETSI EN 302 066-1 V1.1.1 (875130)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 302 066-1 V1.2.1 (875130)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 302 066-2 V1.1.1 (875130)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE