ČSN (normy i změny) z července 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10014/Oprava 1 (010335) - červenec 2007

Management kvality - Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů

20 Kč

ČSN EN ISO 389-5 (011630) - červenec 2007 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17660-1 (050326) - červenec 2007

Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje

350 Kč

ČSN EN ISO 17660-2 (050326) - červenec 2007

Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 624/změna A2 (061459) - červenec 2007

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Uzavřené vytápěcí zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro zabudování do vozidel a lodí

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 13096/Oprava 1 (078326) - červenec 2007

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů

20 Kč

ČSN EN 14893/Oprava 1 (078458) - červenec 2007

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1 000 litrů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/změna A2 (130020) - červenec 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-4/Oprava 2 (130020) - červenec 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-5/Oprava 2 (130020) - červenec 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14880-2 (193003) - červenec 2007

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 2: Zkušební metody pro aberace vlnoplochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 50446 (258332) - červenec 2007

Sestavy přímých termočlánků s kovovou nebo keramickou ochrannou trubkou a příslušenstvím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50112/změna Z1 (258335) - červenec 2007

Měření, řízení, regulace. Elektrická teplotní čidla. Kovové ochranné trubky pro montáž termoelektrických článků

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50113/změna Z1 (258336) - červenec 2007

Měření, řízení, regulace. Elektrická teplotní čidla. Izolační trubky pro termoelektrické články

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3375-006 (311718) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos digitálních dat - Část 006: Jednoduché opletení - 78 ohmů - Typ XM - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4008-017 (311808) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 017: Hlavice pro mačkací kleště M22520/4-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-030 (311809) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 030: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-031 (311809) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 031: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 12, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-059 (311809) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 059: Elektrické kontakty, koaxiální, velikost 16, s dutinkami, typ D, pájený spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3645-011 (311813) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 1 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3645-012 (311813) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované trojchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 012: Lankem rozpojitelná zástrčka, uzemněná kroužkem - Typ 2 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3716-005 (311817) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 005: Zásuvka mačkaný spoj - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3716-006 (311817) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 006: Zástrčka mačkaný spoj - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4530-005 (311820) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 005: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 3 mm až 4,1 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4530-006 (311820) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích spojení - Část 006: Těsnicí návleky pro kabely s vnějším průměrem 4,68 mm až 5,05 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4049-001 (311839) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4049-003 (311839) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 003: Jednožilový kabel niklchromový/niklhliníkový - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4049-004 (311839) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 004: Dvoužilový kabel niklchromový/niklhliníkový stíněný a opláštěný - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3114-001 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 001: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3114-003 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 003: Mikrostruktura desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3114-004 (312042) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Mikrostruktura (alfa + beta) tvářených výrobků ze slitiny titanu - Část 004: Mikrostruktura plechů pro superplastické tváření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3816 (312206) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná a válcovaná za studena - Plechy a pásy - a ≤ 3 mm - Rm ≥ 800 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3972 (312243) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - tyče pro obrábění - De ≤ 50 mm - 1250 ≤ Rm ≤ 1400 Mpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4382 (312250) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Žárovzdorná slitina NI-PH3601 (NiCr22Mo9Nb) - Kalená - Bezešvé trubky - Pro hydrauliku - D ≤ 50 mm a ≤ 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2947 (312261) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PA3004 (X10CrNi18-9) - Přetavená na vzduchu - Bez tepelného zpracování - Dráty tažené za studena - a nebo D ≤ 2,3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3476 (312270) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo 12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - a ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3491 (312271) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 100 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1100 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3507 (312272) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL 1501 (30CrMo12) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Výkovky - De ≤ 100 mm - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1080 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3668 (312277) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-PH2301 (NiCR21Fe18Mo9) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 250 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3969 (312278) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 350 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3971 (312279) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1501 (40CrMoV12) - Přetavená odtavnou elektrodou - Žíhaná - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 350 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3973 (312285) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-CM3801 (X5CrNiCuNb16-4) - Homogenizovaná, tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Odlitek litý na vytavitelný model - De ≤ 50 mm - Rm ≥ 1030 Mpa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4383 (312286) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NI-CH2601 (NiCrFe19Nb5Mo3) - Bez tepelného zpracování - Přetavený polotovar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3976 (312504) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Titan a slitiny titanu - Zkušební metoda - Chemický rozbor pro určení obsahu vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4057-100 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4057-302 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 302: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-304 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 304: Pevnost oka v tahu při maximální pracovní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-306 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 306: Zkouška stárnutí působením tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-307 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 307: Odolnost proti ultrafialovému záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-401 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 401: Pevnost oka v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-404 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 404: Montáž při nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-406 (314120) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 406: Držení zámkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4108 (318721) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené hlavice klíčů s vnitřním čtyřhranným unášečem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4109 (318722) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené stranové klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4110 (318723) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Otevřené ozubené stranové a nástrčné klíče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4359 (318740) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčné klíče - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4354 (318741) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s unášecím šestihranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4356 (318743) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s krátkým unášecím šestihranem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4357 (318744) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Zástrčný klíč s rukojetí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4358 (318745) - červenec 2007

Letectví a kosmonautika - Vnitřní šestizubí - Ohnutý zástrčný klíč, oboustranný, 90°

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50020 ed. 3/změna Z1 (330380) - červenec 2007

Nevýbušná elektrická zařízení - Jiskrová bezpečnost "i"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-4-473/Oprava 1 (332000) - červenec 2007

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-7/změna Z1 (332320) - červenec 2007

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 7: Zajištěné provedení "e"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50281-1-1/změna Z1 (332330) - červenec 2007

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1-1: Elektrická zařízení chráněná krytem - Konstrukce a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61241-1/změna Z1 (332335) - červenec 2007

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1: Ochrana závěrem "tD"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50308/Oprava 1 (333165) - červenec 2007

Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu

20 Kč

ČSN 33 3201/Oprava 1 (333201) - červenec 2007

Elektrické instalace nad AC 1 kV

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-12/změna Z2 (333432) - červenec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Oscilační vlny - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-5/změna Z2 (333432) - červenec 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impuls - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50207/změna Z1 (333550) - červenec 2007

Drážní zařízení - Elektronické výkonové měniče pro drážní vozidla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-2/změna Z2 (333590) - červenec 2007

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-4/změna Z1 (333590) - červenec 2007

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-5/změna Z1 (333590) - červenec 2007

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 (334210) - červenec 2007 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 10.20t

600 Kč

ČSN EN 55016-1-3/změna Z1 (334210) - červenec 2007

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62305-1/Oprava 1 (341390) - červenec 2007

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62305-2/Oprava 1 (341390) - červenec 2007

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62305-3/Oprava 1 (341390) - červenec 2007

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62305-4/Oprava 1 (341390) - červenec 2007

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50329/Oprava 1 (341582) - červenec 2007

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

20 Kč

ČSN EN 60695-10-2/Oprava 1 (345615) - červenec 2007

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

Změna byla zrušena k 26. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60695-11-2/Oprava 1 (345615) - červenec 2007

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

Změna byla zrušena k 14. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60060-3/Oprava 1 (345640) - červenec 2007

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě

20 Kč

ČSN IEC 60-1/Oprava 1 (345640) - červenec 2007

Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60270/Oprava 1 (345641) - červenec 2007

Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů

20 Kč

ČSN EN 62358/změna Z1 (345843) - červenec 2007

Feritová jádra - Normalizovaný činitel indukčnosti (AL) a jeho tolerance

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-8 ed. 2/Oprava 1 (346542) - červenec 2007

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60317-0-6/změna A1 (347307) - červenec 2007

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-6: Všeobecné požadavky - Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-1 +A11/Oprava 1 (351001) - červenec 2007

Výkonové transformátory - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60076-2/Oprava 1 (351002) - červenec 2007

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení

Změna byla zrušena k 30. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50216-3/změna A2 (351190) - červenec 2007

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

65 Kč

ČSN EN 50216-5/Oprava 1 (351190) - červenec 2007

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

20 Kč

ČSN EN 50216-5/změna A3 (351190) - červenec 2007

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

125 Kč

ČSN EN 50216-8/změna A1 (351190) - červenec 2007

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou

125 Kč

ČSN EN 60947-8/změna A1 (354101) - červenec 2007

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

230 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 2/Oprava 1 (354182) - červenec 2007

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 466/změna Z1 (357180) - červenec 2007

Izolačně kryté rozváděče na jmenovitá napětí od 1 kV do 38 kV

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60062 ed. 2/Oprava 1 (358014) - červenec 2007

Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-3-1 (358291) - červenec 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z oxidu manganičitého - Úroveň hodnocení EZ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN 61860/Oprava 1 (358473) - červenec 2007

Rozměry nízkoprofilových jader z magnetických oxidů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-8 (358475) - červenec 2007

Feritová jádra - Rozměry - Část 8: E-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61057/Oprava 1 (359714) - červenec 2007

Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61057/Oprava 2 (359714) - červenec 2007

Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-1 +A1/Oprava 1 (359724) - červenec 2007

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitní zkoušečky pro střídavá napětí nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-1 +A1/Oprava 2 (359724) - červenec 2007

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitní zkoušečky pro střídavá napětí nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50286/Oprava 1 (359725) - červenec 2007

Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí

20 Kč

ČSN EN 61472/Oprava 2 (359732) - červenec 2007

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

Změna byla zrušena k 16. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60155 +A1/změna A2 (360295) - červenec 2007

Startéry pro zářivky

125 Kč

ČSN EN 61347-2-7/změna Z1 (360510) - červenec 2007

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-97/změna A11 (361040) - červenec 2007

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-35 ed. 2/změna A1 (361045) - červenec 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-1/změna A11 (361575) - červenec 2007

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60745-2-18/Oprava 1 (361575) - červenec 2007

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61377-1/Oprava 1 (362207) - červenec 2007

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 1: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených ze střídačů a jejich řídicího systému

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1/změna Z1 (364800) - červenec 2007

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1 ed. 2 (364801) - červenec 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 6.14t, A12 3.15t, Oprava 1 4.16t

3 370 Kč

ČSN EN 61391-1 (364889) - červenec 2007

Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 60825-4 ed. 2 (367750) - červenec 2007 aktuální vydání

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.09t, A2 1.12t

905 Kč

ČSN EN 60825-4/změna Z1 (367750) - červenec 2007

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-4/změna Z1 (368860) - červenec 2007

Sluchadla - Část 4: Intenzita magnetického pole magnetických smyček používaných pro účely sluchadel

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-22 (370100) - červenec 2007

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty

340 Kč

ČSN EN 60998-2-3 ed. 2/Oprava 1 (370670) - červenec 2007

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 61330/změna Z1 (383716) - červenec 2007

Blokové transformovny vn/nn

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 3-8 (389100) - červenec 2007

Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t

360 Kč

ČSN EN 3-9 (389100) - červenec 2007

Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t

250 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10021 (420905) - červenec 2007 aktuální vydání

Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky

230 Kč

ČSN EN 10130 (420908) - červenec 2007 aktuální vydání

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 12588 (421351) - červenec 2007 aktuální vydání

Olovo a slitiny olova - Válcované plechy z olova pro stavebnictví

190 Kč

ČSN EN 541 (421450) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Válcované výrobky pro plechovky, uzávěry a víčka - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 546-2 (424083) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 2: Mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 546-4 (424083) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Fólie - Část 4: Zvláštní požadované vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 683-2 (424084) - červenec 2007 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 2: Mechanické vlastnosti

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14132/Oprava 1 (560063) - červenec 2007

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 15568 (569906) - červenec 2007

Potraviny - Analytické metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Strategie vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - červenec 2007 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN P CEN/TS 14421 (635354) - červenec 2007

Hadicové koncovky s lisovací objímkou a vnitřní (kovovou) výztuhou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN 14987 (640030) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 180/změna A1 (640616) - červenec 2007

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Izod

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14995 (640781) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12766-3/Oprava 1 (656205) - červenec 2007

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

20 Kč

ČSN ISO 7120 (656249) - červenec 2007

Ropné výrobky a maziva - Ropné oleje a ostatní kapaliny - Stanovení protikorozních vlastností v přítomnosti vody

230 Kč

ČSN 65 6511/Oprava 2 (656511) - červenec 2007

Kvasný líh denaturovaný, určený k použití do automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15529 (658000) - červenec 2007

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Terminologie

125 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21227-2 (673070) - červenec 2007

Nátěrové hmoty - Hodnocení vad povlakovaných povrchů s použitím optického zobrazení - Část 2: Postup pro hodnocení zkoušky mnohonásobným úderem odlétávajícími kamínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 1520 (673081) - červenec 2007 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14398-2/Oprava 1 (697228) - červenec 2007

Kryogenické nádoby - Velké přepravní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13530-2/Oprava 1 (697230) - červenec 2007

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

36 Kč

ČSN EN 1251-2/Oprava 1 (697251) - červenec 2007

Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1000 litrů včetně - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

20 Kč

ČSN EN 14197-2/Oprava 1 (697257) - červenec 2007

Kryogenické nádoby - Stabilní nevakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

20 Kč

ČSN EN 13458-2/Oprava 1 (697258) - červenec 2007

Kryogenické nádoby - Stabilní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

36 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1926 (721142) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku

230 Kč

ČSN EN 1936 (721143) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

190 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

230 Kč

ČSN 72 4840/změna Z4 (724840) - červenec 2007

Výrobky zdravotnické keramiky. Všeobecné technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 140-18 (730511) - červenec 2007

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1994-1-2/Oprava 1 (731470) - červenec 2007

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

20 Kč

ČSN EN 1544 (732152) - červenec 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení

125 Kč

ČSN CEN/TS 15379 (738535) - červenec 2007

Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13964/změna A1 (744521) - červenec 2007

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15161 (755468) - červenec 2007

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy

190 Kč

ČSN EN ISO 17294-1 (757388) - červenec 2007

Jakost vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 1: Všeobecné směrnice

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15115 (804445) - červenec 2007

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování náchylnosti k poškození rozlitou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 1805 (806420) - červenec 2007

Rybářské sítě - Zjišťování tržné síly a tržné síly v uzlu u nití pro síťoviny

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1498 (832672) - červenec 2007 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky

230 Kč

ČSN EN 469/změna A1 (832800) - červenec 2007

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12402-7 (832865) - červenec 2007

Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 000 Kč

ČSN EN 15192 (838022) - červenec 2007

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15404 (838308) - červenec 2007

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 61223-3-5/Oprava 1 (854012) - červenec 2007

Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

Změna bude zrušena k 21. říjnu 2022.

20 Kč

ČSN EN ISO 20776-1 (857006) - červenec 2007

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních činidel in vitro proti rychle rostoucím aerobním bakteriím způsobujícím infekční nemoci

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0001/Oprava 1 (910001) - červenec 2007

Dřevěný nábytek - Technické požadavky

20 Kč

ČSN EN 14041/Oprava 3 (917883) - červenec 2007

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.