ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003) Aktuální vydání

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 740 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato triaxiální metoda je vhodná pro stanovení povrchové přenosové impedance a/nebo útlumu stínění a vazebního útlumu spojených stíněných konektorů (včetně spojení mezi kabelem a konektorem) a sestav kabelů. Tuto metodu by rovněž bylo možno rozšířit na stanovení přenosové impedance, vazebního útlumu nebo útlumu stínění symetrických nebo vícekolíkových konektorů a sestav vícežilových kabelů. Pro měření přenosové impedance a útlumu stínění nebo vazebního útlumu je zapotřebí pouze jedno měřicí uspořádání.

Označení ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003)
Katalogové číslo 500676
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2016
Datum účinnosti 1. 11. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135006762
Změny a opravy A1 12.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 62153-4-7 (347003) z července 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62153-1-1 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)

ČSN EN 62153-4-2 (347003)
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek