ČSN EN 61241-4 (332335) Zrušená norma

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 4: Typ ochrany "pD"

ČSN EN 61241-4 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 4: Typ ochrany "pD"
18 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí požadavky pro navrhování, konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení pro použití v prostředí s hořlavým prachem, ve kterých je ochranný plyn (vzduch nebo inertní plyn) udržován na tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry, a je použit pro zabránění vnikání prachu do zařízení, které by mohlo vést ke vzniku výbušné směsi uvnitř závěru, který sám neobsahuje zdroj hořlavého prachu.
Obsahuje specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení, včetně požadavků na ochranu , elektrických zařízení s typem ochrany vnitřním přetlakem "pD", určeným pro použití v prostředí s atmosférou s hořlavým prachem. Norma stanoví požadavky pro konstrukci závěru a jeho souvisejících částí, včetně přívodních a výfukových potrubí pro ochranný plyn (jsou-li součásti zařízení) a pro bezpečnostní prostředky a zařízení, které jsou nutné pro zajištění, aby byl vytvořen a udržován přetlak pro typ ochrany vnitřním přetlakem "pD".
Neobsahuje požadavky pro závěry s vnitřním přetlakem, které mají vnitřní zdroj úniku prachu a požadavky pro místnosti chráněné vnitřním přetlakem s nebo bez vnitřních zdrojů úniku prachu.
Norma neplatí pro prach výbušnin, který pro hoření nepotřebuje atmosférický kyslík, nebo pro pyroforické látky. Neplatí ani pro kombinaci nebezpečí od plynů a prachů.

Označení ČSN EN 61241-4 (332335)
Katalogové číslo 78921
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2007
Datum účinnosti 1. 8. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963789217
Změny a opravy Z1 5.15t
Norma byla zrušena k 25. 8. 2017
a nahrazena ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo