ČSN EN 50121-4 ed. 3 (333590) Zrušená norma

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje meze pro emise a odolnost a určuje funkční kritéria pro zabezpečovací a sdělovací zařízení (S&T) (včetně napájecích systémů spadajících do S&T), která mohou rušit jiná zařízení v drážním prostředí nebo zvětšovat celkové emise v drážním prostředí a vystavovat tak zařízení vně drážního systému riziku způsobení elektromagnetické interference (EMI).

Označení ČSN EN 50121-4 ed. 3 (333590)
Katalogové číslo 98876
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963988764
Změny a opravy Z1 7.17t
Norma byla zrušena k 24. 10. 2019
a nahrazena ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Tato norma nahradila ČSN EN 50121-4 ed. 2 (333590) z července 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně

ČSN EN 50121-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

ČSN EN 50121-4 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

ČSN EN 50121-5 ed. 4 (333590)
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy