ČSN (normy i změny) z října 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 16269-8 (010233) - říjen 2005

Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů

770 Kč

ČSN ISO 10813-1 (011467) - říjen 2005

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí

340 Kč

ČSN EN 82045-2 (013740) - říjen 2005

Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 13925-3 (015094) - říjen 2005

Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 14831 (021091) - říjen 2005

Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9606-2 (050712) - říjen 2005

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny

350 Kč

ČSN EN 60974-6/Oprava 1 (052205) - říjen 2005

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50060/změna Z1 (052206) - říjen 2005

Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 14513 (078641) - říjen 2005

Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (kromě lahví na acetylen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1123-1/změna A1 (132201) - říjen 2005

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti

230 Kč

ČSN EN 1123-3 (132201) - říjen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky na podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství

340 Kč

ČSN EN 1124-1 (132220) - říjen 2005 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.05t

460 Kč

ČSN EN 1124-1/změna A1 (132220) - říjen 2005

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti

230 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - říjen 2005

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

22 Nástroje

ČSN EN 13236/změna A1 (224502) - říjen 2005

Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4408-006 (317731) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4408-005 (317732) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4408-004 (317733) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4408-003 (317734) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4408-002 (317735) - říjen 2005

Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12312-11 (319321) - říjen 2005

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 19019 (320050) - říjen 2005

Námořní plavidla a lodní technika - Instrukce pro plánování, provádění a vykazování námořních zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN CLC/TS 50349 (330501) - říjen 2005

Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace

570 Kč

ČSN 33 2312/změna Z1 (332312) - říjen 2005

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50423-3 (333301) - říjen 2005

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

4 300 Kč

ČSN 33 3431-2-8 (333431) - říjen 2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50289-1-12 (347819) - říjen 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-12: Elektrické zkušební metody - Indukčnost

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-5/změna A2 (351190) - říjen 2005

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

190 Kč

ČSN EN 62310-1 (351810) - říjen 2005

Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 2/Oprava 1 (354106) - říjen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-1 ed. 2/Oprava 2 (354106) - říjen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-1/Oprava 1 (354106) - říjen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-2-4 (354106) - říjen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače

440 Kč

ČSN EN 62052-11/Oprava 1 (356134) - říjen 2005

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry

20 Kč

ČSN EN 60761-1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 60761-2 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

340 Kč

ČSN EN 60761-5 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

230 Kč

ČSN IEC 60761-1/změna Z1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60761-2/změna Z1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60761-3/změna Z1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů

32 Kč

ČSN IEC 60761-4/změna Z1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu

32 Kč

ČSN IEC 60761-5/změna Z1 (356584) - říjen 2005

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62319-1 (358152) - říjen 2005

Polymerní termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 62319-1-1 (358152) - říjen 2005

Polymerní termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace - Použití pro omezení proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60384-23-1 (358291) - říjen 2005

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61249-2-10/Oprava 1 (359062) - říjen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61249-2-11/Oprava 1 (359062) - říjen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61249-2-5/Oprava 1 (359062) - říjen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61249-2-6/Oprava 1 (359062) - říjen 2005

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61746/změna Z1 (359206) - říjen 2005

Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 14255-1 (360036) - říjen 2005

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12464-1/změna Z1 (360450) - říjen 2005

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-15/změna Z3 (361040) - říjen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-76/změna Z1 (361040) - říjen 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/Oprava 2 (361045) - říjen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 (361045) - říjen 2005 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.06t, A11 9.08t, A12 7.11t, Oprava 1 1.14t, A2 7.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 305 Kč

ČSN EN 60730-2-15/změna A11 (361950) - říjen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody plovákového typu nebo typu elektrodového snímače používaná v ohřívačích vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna A14 (361960) - říjen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60730-2-13/změna A11 (361960) - říjen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-14/změna A11 (361960) - říjen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

Změna bude zrušena k 16. lednu 2022.

65 Kč

ČSN EN 60730-2-16/změna A11 (361960) - říjen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-16: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení regulující hladinu vody plovákového typu pro domácnost a podobné použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-18/změna A11 (361960) - říjen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vody a vzduchu, včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-19/změna A11 (361960) - říjen 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

65 Kč

ČSN EN 62124 (364621) - říjen 2005

Samostatné fotovoltaické (PV) systémy - Ověření návrhu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60728-7-1 (367211) - říjen 2005

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60728-7-2 (367211) - říjen 2005

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-2: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN CLC/TS 62367 (369061) - říjen 2005

Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 0100/změna Z3 (370100) - říjen 2005

Elektroinstalační krabice

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60670-1 (370100) - říjen 2005

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.10t, A1 12.13t

922 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10334 (426003) - říjen 2005

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel bez povlaku (černý plech)

190 Kč

ČSN EN 10333 (426004) - říjen 2005

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel potažená cínem (pocínovaný plech)

230 Kč

ČSN EN 10335 (426005) - říjen 2005

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 179-1/změna A1 (640612) - říjen 2005

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3126 (646406) - říjen 2005

Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-17 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 17: Stanovení carbonylchloridu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-18 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 18: Stanovení 1,2-dihydroxybenzenu, 1,3-dihydroxybenzenu, 1,4-dihydroxybenzenu, 4,4-dihydroxybenzofenonu a 4,4-dihydroxybifenylu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-19 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 19: Stanovení dimethylaminoethanolu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-20 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 20: Stanovení epichlorhydrinu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-21 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-22 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 22: Stanovení ethylenoxidu a propylenoxidu v plastech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-23 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 23: Stanovení formaldehydu a hexamethylentetraminu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-24 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 24: Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-25 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 25: Stanovení 4-methyl-1-pentenu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-26 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 26: Stanovení 1-oktanu a tetrahydrofuranu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-27 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-28 (647115) - říjen 2005

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylolpropanu v simulantech potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12766-3 (656205) - říjen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13763-7/Oprava 1 (668234) - říjen 2005

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění

20 Kč

ČSN EN 14035-1/Oprava 1 (668300) - říjen 2005

Zábavná pyrotechnika - Část 1: Terminologie

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14035-2/Oprava 1 (668300) - říjen 2005

Zábavná pyrotechnika - Část 2: Kategorizace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12206-1 (673091) - říjen 2005 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povrchová úprava hliníku a hliníkových slitin pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z práškových nátěrových hmot

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 450-2 (722064) - říjen 2005

Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

ČSN EN 771-1/změna A1 (722634) - říjen 2005

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-2/změna A1 (722634) - říjen 2005

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-3/změna A1 (722634) - říjen 2005

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-4/změna A1 (722634) - říjen 2005

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-5/změna A1 (722634) - říjen 2005

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 33/Oprava 1 (724844) - říjen 2005

Záchodové mísy stojící na podlaze, s pevně připojenou splachovací nádrží - Připojovací rozměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 295-10 (725201) - říjen 2005

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN 72 5250 (725250) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 10081-1 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 1: Hlinitokřemičité výrobky

125 Kč

ČSN EN ISO 10081-2 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku

125 Kč

ČSN EN ISO 10081-3 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku

190 Kč

ČSN EN 1894 (727582) - říjen 2005

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti ve smyku při zatížení tlakem na vzorcích s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 206-1/změna A2 (732403) - říjen 2005

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 806-2 (755410) - říjen 2005

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

550 Kč

ČSN EN 14506 (755412) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C

340 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A

230 Kč

ČSN EN 14452 (755414) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B

230 Kč

ČSN EN 14453 (755421) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C

230 Kč

ČSN EN 14454 (755422) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A

340 Kč

ČSN EN 14455 (755423) - říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně - Skupina L - Druh A a Druh B

230 Kč

ČSN EN 12904 (755704) - říjen 2005 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk

190 Kč

ČSN EN 1202 (755860) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný

230 Kč

ČSN EN 1205 (755863) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný

230 Kč

ČSN EN 1206 (755864) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný

230 Kč

ČSN EN 1207 (755865) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný

230 Kč

ČSN EN 1208 (755866) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý

230 Kč

ČSN EN 1210 (755867) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný

230 Kč

ČSN EN 1211 (755868) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný

230 Kč

ČSN EN 1212 (755869) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - říjen 2005

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13432/Oprava 1 (770153) - říjen 2005

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

20 Kč

ČSN EN 13592/Oprava 1 (770222) - říjen 2005

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 9862 (806121) - říjen 2005

Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám

190 Kč

ČSN EN ISO 9864 (806123) - říjen 2005

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím

125 Kč

ČSN EN 13249/změna A1 (806149) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13250/změna A1 (806150) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13251/změna A1 (806151) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13252/změna A1 (806152) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13253/změna A1 (806153) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13254/změna A1 (806154) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13255/změna A1 (806155) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13256/změna A1 (806156) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13257/změna A1 (806157) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13265/změna A1 (806158) - říjen 2005

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9073-12 (806182) - říjen 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12477/změna A1 (832301) - říjen 2005

Ochranné rukavice pro svářeče

125 Kč

ČSN EN 14328 (832352) - říjen 2005

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11199-3 (841012) - říjen 2005

Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Rámy s deskou pro chůzi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 386 V1.3.3 (872004) - říjen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 842-1 V1.2.1 (875110) - říjen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 842-2 V1.3.1 (875110) - říjen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 842-2 V1.4.1 (875110) - říjen 2005

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12778/změna A1 (944810) - říjen 2005

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

125 Kč